EU MDR Declaration of Conformity

Den 26 maj trädde den nya EU-förordningen om medicintekniska produkter MDR Medical Device Regulation (MDR) i kraft. Målsättning med denna lag är att förbättra patientsäkerheten.

Declaration of conformity är ett dokument som intygar att en produkt uppfyller de krav som ställs i relevanta EU-direktiv.