Bathboard

En suverän lösning för säker i- och urstigning ur badkar

Handicares badbräda är en utmärkt lösning för alla som upplever

Visa produkt