SlingBelt

Tillbehör till lyftselar

SlingBelt är ett tillbehör som kan användas tillsammans med lyftselar för sittande lyft för att ge brukaren

Visa produkt

EasyBelt / EasyBelt Hug

Ger stöd vid sittande överflyttning, uppresning samt stå- och gåträning

EasyBelt används för att stötta och assistera en brukare som

Visa produkt

FlexiBelt / Flexibelt Hug

Ger stöd vid sittande överflyttning, uppresning samt stå- och gåträning

FlexiBelt och EasyBelt används för uppresning och för förflyttning från rullstol

Visa produkt

WalkingBelt

Ger stöd till barn under gåträning

WalkingBelt används för att ge stöd till barn med nedsatt styrka och stabilitet vid

Visa produkt

ReadyBelt

För stöd vid mobilisering och överflyttning

ReadyBelt är ett vårdbälte som är utformat för att ge brukaren stöd och hjälp vid

Visa produkt

RoWalker400

En unik lösning för tidig mobilisering

RoWalker400 är ett unikt, ergonomiskt utformat gånghjälpmedel för tidig mobilisering, specifikt avsedd för postoperativa kardio-,

Visa produkt

NameTag

För märkning av lyftselar, bälten och andra hjälpmedel

NameTag är en märklapp som enkelt kan fästas på, tas bort ifrån

Visa produkt

PositioningBelt

Dragbandet Björn

PositioningBelt används som stöd i olika förflyttningssituationer Bältet ska inte användas som lyfthjälpmedel Insidan av bältet är fodrad med

Visa produkt