BariSling, delt

For store og tyngre brukere – over 200 kg

BariSling er en løftesele som er designet for løfting av brukere

Vis produkt

HighBackSling

Standard modell for brukere som trenger mye støtte

HighBackSling er et seil som er utformet til bruk i løftesituasjoner der

Vis produkt

FlexibleSling

Designet for brukere med mye behov for støtte og medninger/deformasjoner

FlexibleSling er en sele som oppfyller behovet for mye støtte

Vis produkt

ShellHBSling

Unik design med justerbar hodestøtte

ShellHBSling er designet for bruk i de fleste vanlige løftesituasjoner, feks for å haflytet i

Vis produkt

HygieneHBSling

For toalett og for brukere som trenger mye støtte

HygieneHBSling er en løftesele som er enkel å ta på og

Vis produkt

BasicSling

Standardmodell for brukere med god hodestabilitet

BasicSling er for designet i de vanligste løftesituasjoner, for eksempel for å løfte i

Vis produkt

AmpSling

For brukere med benamputasjon

AmpSling er et seil som har bendeler som legges rundt og under benene, noe gjør som

Vis produkt

LowBackSling

Standard modell for mer aktive brukere

LowBackSling er designet for bruk i de fleste vanlige vanligesituasjoner, feks for å haflytet

Vis produkt

HygieneSling

For toalettforseendelser – tre varianter for mer aktive brukere

For toalettfortjeneste – tre varianter for mer aktive brukere HygieneSling er

Vis produkt

HygieneLBSling

For toalettoppmerker – ekstra støtte for brukere med god hode- og overkroppsstabilitet

HygieneLBSling er en løftesele som er enkel å

Vis produkt

AmpHBSling

For brukere med høye benamputasjoner og som trenger mye støtte

AmpHBSling er designet for bruk i de fleste vanlige løftesituasjoner,

Vis produkt