Selskapssamsvar

Etiske retningslinjer

Direct Healthcare Group er forpliktet til å gjennomføre sine anliggender på etisk og lovlig måte. Klikk her for å se våre etiske retningslinjer og finne ut mer.

Kontakt vår hjelpetelefon for spørsmål om etikk

Kontakt vår hjelpetelefon for spørsmål om etikk hvis du lurer på noe om noen av emnene knyttet til selskapssamsvar. Klikk her for for å finne ut mer.

Retningslinjer for etikk og samsvar

Direct Healthcare Groups retningslinjer for etikk og samsvar er basert på Eucomed-koden for etisk forretningspraksis. Klikk her for å lese mer.