Företagets efterlevnad

Uppförandekod

Direct Healthcare Group har åtagit sig att utföra sin verksamhet på ett etiskt och lagligt sätt. Klicka här för att se vår uppförandekod med mer information.

Kontakta vår etiska jourtelefon

Kontakta vår etiska jourtelefon om du har några frågor om någon av de ämnen som rör vår företagsefterlevnad. Klicka här för mer information.

Riktlinjer för etik och efterlevnad

Direct Healthcare Groups riktlinjer för etik och regelefterlevnad baseras på Eucomeds etiska regler för affärsverksamhet. Klicka här för att läsa mer.