SE – ProCleanTM

Rengöring och dekontaminering


Orena, smutsiga produkter försämrar vårdkvaliten och kan äventyra patienter och vårdpersonalens hälsa. Dessutom kan smutsiga produker påverka produktens livslängd. På grund av arbetsbelastningen hinner vårdpersonalen inte alltid med att rengöra som önskat. Det är här som vår rengörings- och dekontamineringstjänst kommer in.

Fördelar med rengöring och dekontaminering med DHG:

 • Minskar risken för korskontaminering. Bidrar till högre vårdkvalitet.

 • Arbeta säkrare och effektivare med rena produkter.

 • Väsentlig förlängning av hjälpmedlets livslängd.

 • Avlastar vårdpersonalen från rengöring, vilket ger mer tid till patientnära vård.

 • En effektiv och säker rengöringsprocess som minimerar störningar i vårdprocesser.


Rengöring & Dekontaminering

Med vår ProCleanTM – tjänst, samlas produkterna in och desinficeras i DHG:s lokaler. På våra anläggningar har vi en rengöringsprocess med fastställda dekontamineringsrutiner så att vi kan garantera kvaliteten på tjänsten.

För att kunna försäkra dig om korrekt desinficerade hjälpmedel har vi fastställt vår arbetsprocess. Detta inkluderar frågor som berör hygienaspekter, förebyggande av korskontaminering, förfaranden för intag av kontaminerade produkter, transport av använda produkter samt rengörings- och dekontaminerings- förfaranden.

Vi kontrollerar också vår dekontamineringsprocess med hjälp av ATP-testet. Adenosintrifosfat (ATP) är ett enzym som finns i alla levande celler. Ett ATP övervakningssystemet kan detektera mängden organiskt material som lämnas kvar efter rengöring av en miljöyta eller medicinsk utrustning. DHG använder ett ATP-baserat system för övervakning av sanitära förhållanden vid alla uthyrnings- och servicedepåer. Detta gör det möjligt för oss att övervaka effektiviteten av rengörings- och desinfektionsinsatser. Mängden och platsen för ATP som upptäcks ger information om områden som kan behöva rengöras på nytt och om DHG:s rengöringsprotokoll kan behöva förbättras.

Upptäck fördelarna med DHG ProServices™

Fördelar med rengöring och dekontaminering med DHG:


 • Minskar risken för korskontaminering. Bidrar till högre vårdkvalitet.
 • Arbeta säkrare och effektivare med rena produkter.
 • Väsentlig förlängning av hjälpmedlets livslängd.
 • Avlastar vårdpersonalen från rengöring, vilket ger mer tid till patientnära vård
 • .
 • En effektiv och säker rengöringsprocess som minimerar störningar i vårdprocesser.

Fördelar med att hyra hjälpmedel:


 • Flexibilitet, finns där när det behövs.
 • Garanterad kvalitet med rengjorda/ dekontaminerade, kompletta och fungerande produkter.
 • Inga initiala investeringar krävs och ingen avskrivningsavgift tillkommer.
 • Inget/mindre lagringsutrymme krävs och därmed lägre lagringskostnader.
 • Ni slipper kostnader för underhåll, reparationer och försäkringar.

Fördelarna med ProServe, rätt underhåll bidrar till:


 • Förbättrad säkerhet.
 • Ökad livslängd för produkter.
 • Färre fel och driftstopp.
 • Mindre störningar under vårdprocessen.
 • Sparar värdefull tid för vårdpersonalen.
 • Högre kvalitetsupplevelse för vårdtagaren.
 • Bättre arbetsmiljö och upplevelse för vårdgivaren.
 • En mer hållbar och kostnadseffektiv resurspolitik.

Är du nyfiken på vad DHG ProServices™ kan göra för din organisation?


Kontakta oss gärna. Detta kan göras via formuläret nedan, eller via telefon & email.

Öppettider: måndag-fredag 08.00-16.30
T: 08-557 62 200
F: 08-557 62 299
[email protected]

För order:
[email protected]

ProServices Kontaktformulär
reCAPTCHA krävs.