Madrassinventering

Vi hjälper er gärna med madrassinventering.

Identifiera individer i riskzon

”Gör en bedömning om personen har begränsad rörlighet, försämrad aktivitetsförmåga, är i hög risk att utsättas för friktion och skjuv, och riskerar att utveckla trycksår”1.

Gör regelbunden madrassinventering

I vårdhandboken står: “Skum åldras och påverkas av allt som ligger på madrassen, även av fukt som kan tränga in i skummet. För att kontrollera att skummet sviktar tillbaka är det viktigt att känna igenom madrassen regelbundet. Allt för att identifiera madrasser som måste bytas ut för att personen som ligger på den ”bottnar” – eller ligger igenom madrassen. Om detta sker har den tryckfördelande effekten minskat eller försvunnit.

Testa genom att lägga händerna ovan på varandra, och pressa ner lätt i madrassen, när du känner igenom den. Speciellt viktigt att kontrollera där madrassen har belastats mest. Sviktar inte madrassen tillbaka när pressen lättar finns risk för att den tryckfördelade förmågan har försämrats. Genom att känna efter vid madrassens hörn (ungefär 20 cm från själva hörnet) – där madrassen inte har blivit belastad kan madrassens kvarstående tryckfördelande förmåga jämföras med de områden som har varit utsatt för belastning. Belastat område känns mjukare och mer eftergivlig. Beslut måste då tas om madrassen ska kasseras“ 2.

Våra kunniga säljare hjälper er gärna med madrassinventering, för mer information kontakta din distriktssäljare eller ring kundservice.

Se även vår instruktionsfilm om madrassinventering här nedan.


Källa:

  1. EPUAP, NPUAP, PPPIA. 2019 Kortversion av riktlinje. Prevention och Behandling av Trycksår Riskfaktorer och riskbedömning. 1.1. Sid 15.
  2. Vårdhandboken. Utrustning och rutiner. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/basal-och-preventiv-omvardnad/sangenvardbadden/utrustning-och-rutiner/ 2020-07-09