GDPR och sekretesspolicy

GDPR och sekretesspolicy

Direct Healthcare Group har implementerat och underhåller ett integrerat affärshanteringssystem som är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 och i enlighet med informationssäkerhetsstandarden ISO 27001.

 

Introduktion

Direct Healthcare Group (DHG) medger att vi mottar personuppgifter i en förtroendeposition. Vi strävar därför efter att uppfylla det förtroendet genom att följa allmänna principer för skydd av personuppgifter. Den här sekretesspolicyn förklarar hur vi samlar in, använder, delar och skyddar information som samlats in via denna webbplats och vid annan eventuell kontakt med Direct Healthcare Group.

Vår registrerade adress är:
Direct Healthcare Group Ltd.
Withey Court
Western Industrial Estate
Caerphilly
Storbritannien
CF83 1BF

Vårt registrerade företagsnummer är:
05252571

Vi agerar som ”personuppgiftsansvarig” för personlig information. Vi är registrerade med ICO, vårt nummer är Z2641626. Vi samlar endast in information som krävs för att uppfylla angivna syften och när det finns en laglig grund för att göra det, och vi kommer inte att behålla den längre än vad som är nödvändigt.

 

Omfattning

Denna sekretesspolicy gäller personuppgifter som samlas in via webbplatser, mobilappar eller kontrollerade widgetar som är inbäddade i kommunikationsplattformar (”webbplatser”) och personuppgifter som samlas in i samband med Direct Healthcare Groups affärsverksamhet, t.ex. information från patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och medarbetares anställningsuppgifter.

Personuppgifter som används häri är all information som kan användas antingen på egen hand eller tillsammans med annan information för att identifiera en person eller som kan kopplas direkt till en person.

Denna sekretesspolicy beskriver hur Direct Healthcare Group samlar in, använder och distribuerar personuppgifter.

 

Informationsinsamling

Direct Healthcare Group kräver inte att du lämnar personuppgifter för att få tillgång till någon del av vår offentliga webbplats. Endast personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss samlas in.
DHG upprätthåller fysiska, tekniska och administrativa skyddsåtgärder för att skydda dina icke-offentliga personuppgifter. Vi kan även samla in produkt- och tjänsteinformation och tillhandahålla denna statistik till andra i en sammanställd form där informationen har avidentifierats.

Personuppgifter som samlas in via DHG-webbplatser kan inkludera, men är inte begränsade till:

 • kontaktuppgifter, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer, organisationsnamn och/eller befattning
 • unika identifierare och information om marknadsföringsinställningar, IP-adress (internetprotokoll), webbläsartyp, operativsystem, dator- eller mobilenhet samt navigerings- och klickbeteende

DHG kan samla in, behålla och använda personuppgifter som erhållits via webbplatserna för att ge dig tillgång till webbplatserna.  Denna information kan samlas in när du:

 • skapar ett konto hos DHG
 • begär en produktdemo eller får information om våra produkter
 • ber om kundtjänst eller teknisk support
 • ansöker om anställning
 • begär att bli kontaktad, dvs. via vår webbplats eller på utställningar
 • tar emot våra produkter eller tjänster.

 

Grunder för användning av personuppgifter

 • Efterlevnad av juridiska krav eller skyldigheter  – DHG kan lämna ut personuppgifter som tillåts eller krävs enligt lag när vi i god tro anser att det är nödvändigt av säkerhetsskäl, krävs för juridisk rapportering, är nödvändigt för att skydda våra juridiska rättigheter eller för att upprätthålla våra användarvillkor eller tillämpliga regler eller för att skydda andras rättigheter.
 • För att upprätta eller uppfylla ett avtal  – användning av personuppgifter kan vara nödvändig för att uppfylla det avtal som du har med oss. När du till exempel arbetar för oss, antingen som anställd eller som tjänsteleverantör eller ansöker om ett jobb hos oss, kommer dina personuppgifter att vara nödvändiga i samband med ditt anställnings- eller tjänsteavtal.
 • Samtycke – DHG förlitar sig på samtycke, som i vissa fall kan vara underförstått, till att använda teknisk information, t.ex. cookie- och geolokaliseringsdata enligt beskrivningen i denna policy.  Samtycket kan återkallas när som helst genom att kontakta oss på de sätt som beskrivs i denna policy. Vi kan komma att få personuppgifter via sjukvårdspersonal eller användare av våra produkter och tjänster, i vilket fall sjukvårdspersonalen eller produkt-/tjänsteanvändaren ansvarar för hanteringen av samtycke, om så krävs.
 • Legitima intressen  – DHG kan använda personuppgifter för våra legitima intressen för att förbättra våra produkter, tjänster och webbplatsinnehåll samt för administrativa syften.

 

Marknadsföring

Direct Healthcare Group genomför marknadsföring på flera olika sätt, inklusive, men inte begränsat till, e-postkampanjer. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att informera dig om andra produkter eller tjänster som erbjuds av DHG. Vi säljer inte, hyr inte ut eller leasar våra kundlistor till tredje part. För att hjälpa till att tillhandahålla våra tjänster tillhandahåller vi ibland information till andra företag som arbetar på uppdrag av oss.

 

Spårningsverktyg

Din webbläsare kan ge dig möjlighet att kontrollera cookies.  Hur du gör det beror på din webbläsare och typen av cookies.  Vissa webbläsare kan ställas in på att avvisa alla cookies. Om du konfigurerar din dator till att blockera alla cookies kan du störa vissa webbsidefunktioner och begränsa de funktioner som vi kan tillhandahålla när du besöker eller använder våra webbplatser. Om du blockerar eller tar bort cookies kommer inte all spårning som vi har beskrivit i denna policy att stoppas. Vissa webbläsare har en ”spåra inte”-funktion som gör att du kan ange för webbplatserna att du inte vill att dina onlineaktiviteter ska spåras.

 

Hur länge vi sparar information

Direct Healthcare Group behåller dina personuppgifter så länge som det rimligen är nödvändigt för legitima affärssyften.

 

Säkerhet

Säkerheten och sekretessen för din personliga information är viktig för oss. Därför vidtar Direct Healthcare Group fysiska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning och utlämnande. DHG utvärderar dessa skyddsåtgärder kontinuerligt för att minimera riskerna med nya säkerhetshot allteftersom de blir kända. Precis som med alla webbplatser kan DHG dock inte garantera säkerheten för data som samlas in via vår webbplats.

 

Rättigheter

Du kan när som helst kontakta oss för att begära åtkomst till, korrigera eller radera dina personuppgifter. Du har även rätt till invändningar mot eller begränsning av behandling, samt rätten till dataportabilitet, i förekommande fall. Om DHG har behandlat dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla det.

Om du vill utöva dina rättigheter ska du skriva till oss och använda kontaktinformationen nedan. Observera att ytterligare information sannolikt kommer att behövas från dig för att uppfylla begäran.

Om du får något marknadsföringsmeddelande från DHG kan du begära att dina personuppgifter tas bort med hjälp av länken för att avbryta prenumerationen eller e-postadressen för svar som tillhandahålls i innehållet.

Du kan även registrera ett klagomål hos Information Commissioner via följande länk: https://ico.org.uk/concerns/

 

Uppdateringar av sekretesspolicyn

Denna sekretesspolicy kan ändras när som helst. Om väsentliga ändringar görs i hur personuppgifter samlas in, används, lämnas ut eller på annat sätt behandlas, kommer denna policy att uppdateras och det kommer att meddelas tydligt på startsidan på vår webbplats. Alla väsentliga ändringar i denna sekretesspolicy träder i kraft då vi publicerar meddelandet om uppdateringen.

Policyn uppdaterades senast den 4 december 2017.