AVG en Privacybeleid

AVG en Privacybeleid

Direct Healthcare Group implementeert en handhaaft een geïntegreerd bedrijfsmanagementsysteem, gecertificeerd volgens de normen ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 en in overeenstemming met de informatie beveiligingsnorm ISO 27001.

 

Inleiding

Direct Healthcare Group (DHG) erkent dat de persoonlijke gegevens die we ontvangen vertrouwelijk blijven. We willen dit vertrouwen in stand houden door te voldoen aan de algemene principes inzake de bescherming van persoonlijke informatie. Dit Privacybeleid verduidelijkt hoe we uw informatie die we via deze website en andere mogelijke interacties met Direct Healthcare Group hebben verkregen, verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

Ons geregistreerd adres is: Direct Healthcare Group Ltd.
Withey Court Western Industrial Estate Caerphilly UK CF83 1BF Ons geregistreerd bedrijfsnummer is: 05252571 We treden op als de ‘Gegevensbeheerder’ voor persoonlijke gegevens. We zijn geregistreerd bij de ICO, ons nummer is Z2641626. We verzamelen alleen de informatie die vereist is om aan de vermelde doeleinden te voldoen en wanneer hiervoor een wettelijke basis bestaat. We zullen deze informatie niet langer bewaren dan nodig is.  

Toepassingsgebied

Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonlijke informatie die wordt verzameld op websites, mobiele applicaties of gecontroleerde widgets vervat in communicatieplatformen (“Sites”) en op persoonlijke informatie die verzameld wordt in verband met de bedrijfsactiviteiten van Direct Healthcare Group, zoals informatie van patiënten, zorgprofessionals of de personeelsgegevens van werknemers.

Persoonlijke informatie waarop dit van toepassing is, is elke informatie die gebruikt kan worden, hetzij afzonderlijk of in combinatie met andere informatie, om een persoon te identificeren of die rechtstreeks gelinkt kan worden aan een persoon.

Deze Privacyverklaring beschrijft de verzameling, het gebruik en de verspreiding van persoonlijke informatie door Direct Healthcare Group.

 

Verzameling van informatie

Om toegang te krijgen tot delen van onze publieke website, vraagt Direct Healthcare Group u niet om persoonlijke informatie te verstrekken. Alleen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt, wordt verzameld.
DHG onderhoudt fysieke, technische en administratieve beveiligingen om uw private persoonlijke informatie te beschermen. We kunnen ook product- en service-informatie verzamelen en deze statistieken aan derden bezorgen in een geaggregeerde vorm na het anonimiseren van de gegevens.

Persoonlijke informatie die wordt verzameld via de DHG-sites kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, e-mail, telefoonnummer, faxnummer, naam organisatie, en/of functie
 • Unieke identificatiecodes en voorkeurinformatie, marketingvoorkeuren, internet protocol (IP) adres, browsertype, besturingssysteem, computer of mobiel toestel, of navigatie en clickstreamgedrag.

DHG kan persoonlijke informatie, verkregen via de websites, verzamelen, bewaren en gebruiken om u toegang tot de websites te verlenen.  Deze informatie kan verzameld worden wanneer u:

 • Een account aanmaakt bij DHG
 • Een productdemonstratie aanvraagt of informatie over onze producten krijgt
 • Klantondersteuning of technische ondersteuning vraagt
 • Solliciteert voor een job
 • Vraagt om gecontacteerd te worden, d.i. via onze website of tijdens exposities
 • Onze producten of diensten ontvangt

 

Basis voor het gebruik van persoonlijke informatie

 • Naleving van wettelijke vereisten of verplichtingen – DHG mag persoonlijke informatie vrijgeven indien dit toegelaten of vereist is bij wet wanneer we te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is om veiligheidsredenen, vereist is voor wettelijke rapportering, nodig om onze wettelijke rechten te beschermen of om onze Gebruiksvoorwaarden of toepasselijke regelgeving op te leggen of om de rechten van derden te beschermen.
 • Voor het afsluiten of uitvoeren van een contract – Het gebruik van persoonlijke informatie kan nodig zijn om het contract dat u met ons heeft uit te voeren. Wanneer u bijvoorbeeld voor ons werkt als werknemer of als serviceprovider of solliciteert voor een job bij ons, zal uw persoonlijke informatie vereist zijn in verband met uw arbeidscontract of dienstenovereenkomst.
 • Toestemming – DHG zal vertrouwen op de toestemming, die in sommige gevallen impliciet kan zijn, om technische informatie zoals cookiegegevens en locatiegegevens, zoals beschreven in deze verklaring, te gebruiken.  De toestemming kan op elk ogenblik worden ingetrokken door ons te contacteren via de middelen die beschreven zijn in deze verklaring. We kunnen persoonlijke informatie verkrijgen via zorgprofessionals of gebruikers van onze producten en diensten, in welk geval de zorgprofessional of gebruiker van onze producten of diensten verantwoordelijk is voor het beheer van de toestemming, indien vereist.
 • Wettelijke belangen – DHG kan persoonlijke gegevens gebruiken voor haar wettelijke belangen om haar producten, diensten en inhoud van de website te verbeteren en voor administratieve doeleinden.

 

Marketing

Direct Healthcare Group doet op verschillende manieren aan marketing, waaronder, maar niet beperkt tot e-mail marketingcampagnes. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u te informeren over andere producten of diensten die aangeboden worden door DHG. We verkopen, verhuren of leasen onze klantenlijsten niet aan derden. Om ons te helpen onze diensten te leveren, delen we af en toe informatie met andere bedrijven die voor ons werken.

 

Traceertools

Uw browser kan u de mogelijkheid bieden om cookies te beheren.  Hoe u dat moet doen, hangt af van uw browser en het soort cookie.  Bepaalde browsers kunnen ingesteld worden om alle browsercookies te verwerpen. Als u uw computer configureert om alle cookies te blokkeren, verstoort u mogelijk bepaalde kenmerken van webpagina’s en beperkt u misschien de functies wanneer u onze websites bezoekt of gebruikt. Als u cookies blokkeert of verwijdert, zal niet alle tracering die we beschreven hebben in dit beleid, ophouden. Sommige browsers hebben een “Niet-traceren” functie die websites mededeelt dat u geen tracering wenst van uw online activiteiten.

 

Hoelang bewaren we informatie

Direct Healthcare Group zal uw persoonlijke informatie bewaren zolang redelijkerwijs nodig is voor legitieme zakelijke doeleinden.

 

Veiligheid

De veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. Daarom heeft Direct Healthcare Group fysieke, technische en administratieve controles ingesteld om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik en bekendmaking. DHG evalueert deze beveiligingen voortdurend om het risico op nieuwe veiligheidsbedreigingen te helpen beperken zodra deze bekend worden. Zoals het geval is met alle websites, kan DHG de veiligheid van gegevens die verzameld worden via onze website niet garanderen.

 

Rechten

U mag ons altijd contacteren voor toegang tot, rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke informatie. U heeft ook het recht op bezwaar tegen of beperking van verwerking, alsook het recht op gegevensportabiliteit, indien van toepassing. Als DHG uw persoonlijke informatie heeft verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht om deze te allen tijde in te trekken.

Om uw rechten uit te oefenen, gelieve dit schriftelijk te doen met behulp van de contactgegevens hieronder. Houd er rekening mee dat men u waarschijnlijk om bijkomende informatie zal vragen om gevolg te kunnen geven aan het verzoek.

Als u een marketing e-mail ontvangt van DHG, kunt u vragen dat uw persoonlijke informatie wordt verwijderd door gebruik te maken van de uitschrijflink. U kunt ook gebruik maken van het vermelde e-mail antwoordadres.

U kunt ook een klacht indienen bij het kantoor van de Gegevensbeheerder via de volgende link: https://ico.org.uk/concerns/  

Updates van de Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan op elk ogenblik worden aangepast. Als er wezenlijke aanpassingen zijn aan de manier waarop persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt, bekendgemaakt, of anderszins verwerkt, zal deze verklaring worden geüpdatet en kennisgevingen hiervan zullen prominent op de startpagina van onze website worden geplaatst. Elke wezenlijke aanpassing aan deze Privacyverklaring zal effectief zijn vanaf het ogenblik dat de kennisgeving van de update wordt geplaatst.

De verklaring werd het laatst geüpdatet op 04/12/2017.