Hybride Anti-decubitus oplossingen


DE UITDAGING

De Zorg staat nu, maar ook zeker in de toekomst, voor aanzienlijke uitdagingen. De komende 40 jaar verdrievoudigen de kosten voor de gezondheidszorg1 en loopt het personeelstekort op van nu 49.000 naar 135.000 medewerkers2 in 2031. Dit terwijl de ambities daar zijn om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Dit is alleen haalbaar door Meer met Minder te doen.

DE VOORDELEN VAN EEN HYBRIDE MATRAS

Een hybride matras kan bijdragen om deze doelstellingen van de zorg te verwezenlijken. Een hybride matras verhoogd namelijk de effectiviteit en efficiëntie van decubitusbeleid door:

 • Snellere en eenvoudigere interventie bij ontstaan decubitus, dus betere kwaliteit van zorg
 • Klinisch bewezen reductie van decubitus
 • Minder belasting van zorggevers (organiseren, administreren, manoeuvreren en verplaatsen)
 • Minder belasting en hoger comfort zorggever door uitsparen matraswissel
 • Meer tijd voor reguliere zorg
 • Reductie in kosten door tijdsbesparing, lagere behandelkosten en korter verblijf
 • Reductie in vaak duurdere huur/lease systemen
 • Ruimte- en kostenbesparing door kleinere opslag

In deze animatie is te zien hoe een Hybride matras uw organisatie kan helpen dit te realiseren.

Benieuwd wat een hybride matras voor uw zorgorganisatie kan betekenen?

WAT IS EEN HYBRIDE MATRAS?

Een hybride matras bestaat uit een combinatie van schuim en luchtcel technologie. Hierdoor biedt een hybride systeem zowel de voordelen van een statisch, als een dynamisch systeem.

Reactieve therapie

Zonder pomp zorgt de combinatie van schuim en luchtcellen ervoor dat de druk over een zo’n groot mogelijk oppervlak wordt verdeeld middels reactieve therapie. Dit zorg ervoor dat de druk op ieder contactpunt wordt verlicht.

Actieve therapie

Er zijn hybride matrassen waarbij het mogelijk is om ook een pomp aan te sluiten. Zodra deze pomp wordt gekoppeld aan het systeem, worden de luchtcellen om en om opgeblazen en leeggelaten, waardoor er delen van het lichaam van druk worden ontlast en dus de duur van druk op de delen van het lichaam wordt verkort. Er is dan ook sprake van een actieve therapie.

Met een hybride systeem is het dan ook eenvoudig om snel op- of af te schakelen van reactieve, naar actieve therapie indien nodig. Hierdoor wordt de keuze voor het juiste systeem vereenvoudigd.

TYPE HYBRIDE SYSTEMEN

Er worden 2 type hybride matrassen onderscheiden, de non-powered en de Powered hybride matrassen.

Non-powered Hybride matrassen

Non-powered (zonder pomp aangedreven) hybride matrassen werken op het principe van luchtverplaatsing. Als de zorgvrager zich herpositioneerd, verplaatst lucht zich in het matras naar omliggende cellen. Zo wordt de druk optimaal herverdeeld en het matras neemt de vorm van het lichaam aan. Het contactoppervlak wordt vergroot, waardoor de druk tussen de zorgvrager en het ondersteuningsvlak lager wordt. Non-powered Hybride matrassen bieden dan ook een reactieve therapie (Fletcher et al., 2015).

Een goed voorbeeld van een non-powered hybride matras is de Dyna-Form Static Air HZ.

Powered Hybride matrassen

Ook powered Hybride matrassen bestaan uit een combinatie van schuim en luchtcellen. Zolang er geen pomp aangesloten is aan het matras, functioneert dit matras als een non-powered hybride matras. Door de pomp aan het matras aan te sluiten ontstaat er een alternerend systeem omdat de cellen in regelmatige intervallen worden opgeblazen en weer leeglopen.

Voorbeelden van powered hybride matrassen zijn de Dyna-Form® Mercury Advance en de Mercury Advance SMARTcare®.

Afhankelijk of er bovenop de luchtcellen een schuimlaag bevindt, of dat de luchtcellen in direct contact zijn met de zorgvrager, kan dit een verbeterde drukherverdeling bieden, of zelfs een intermitterende drukontlasting (Fletcher et al., 2015).

BELANG VAN EEN GOED ONTWERP

De manier waarop een hybride matras is opgebouwd heeft grote consequenties voor het type therapie dat het kan bieden. Er zijn twee manieren waarop een hybride matras opgebouwd kan worden.

Schuim over luchtcel

Dit zijn hybride systemen waar een laag schuim boven op de luchtcellen is geplaatst. De schuimlaag dempt als het ware de  effectiviteit van de luchtcellen eronder, waardoor er geen sprake is van een luchtwisselsysteem met drukontlasting zodra de pomp wordt aangesloten. Er is eerder sprake van actieve herverdeling bij een constante lage druk.

Schuim in luchtcel

Bij matrassen waar het schuim zich in de luchtcellen bevindt (bijv. Dyna-Form Mercury Advance) hebben de luchtcellen direct contact met de zorgvrager.

Hierdoor functioneert het systeem, zodra de pomp wordt aangesloten, als een wisseldruksysteem voor extra drukontlasting. Dit is dan ook de reden dat Direct Healthcare Group uitsluitend systemen in haar assortiment heeft met de zogenaamde schuim in luchtcel technologie, omdat dit optimale drukverdeling en de meerwaarde van verschillende typen therapieën biedt.

KLINISCH BEWEZEN

Er zijn diverse klinische studies die aantonen dat de Mercury Advance:

 • De incidentie met 39%, en tegelijkertijd de ernst van decubitus reduceert. (Jones, 2014).
 • Een reductie van 56% in incidentie van decubitus realiseert. Dit is in een omvangrijke studie onder 650.000 patiënten aangetoond (Fletcher, Tite & Clarke, 2016). Tevens toont deze studie de hiernaast gepresenteerde verbeterde operationele effectiviteit.
 • Effectief is in de behandeling van een Categorie IV decubitus wond (Mason, 2013).

MEER LEREN: VOLG ONZE WORKSHOP

Hybride systemen worden steeds belangrijker als alternatief voor hoogwaardig schuim of alternerende dynamische systemen. Met een breed scala aan hybride systemen is het belangrijk om te begrijpen hoe ze werken, het type therapie die de verschillende systemen bieden en hun geschiktheid om decubitus te voorkomen en behandelen.

Tijdens onze workshop ‘VOORDELEN VAN HYBRIDE MATRASSEN‘ gaan we de verschillende soorten hybride systemen toelichten, hun praktische toepasbaarheid binnen de zorg evenals de wetenschappelijke onderbouwing die de effectiviteit aantonen.


Literatuurverwijzingen:

1. Rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg’ (2021) van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

2. NOS: ‘Zorginstellingen zoeken buiten de EU naar personeel om tekorten op te lossen’

Fletcher J, Gefen A, Jones L, Sanada H, Irvine M., Hybrid support surfaces, Made Easy, Wounds International, 5-2015 

Fletcher J, Tite M. & Clarke M., Real-world evidence from a large-scale multisite evaluation of a hybrid mattress, Wounds UK 2016; 12 (3) 54-61 

Jones L, Fletcher J. Improved patient experience and outcomes using Dynaform Mercury Advance mattress, Wounds UK 2014; 10(3): 88–91 

Mason S. Pressure ulcer prevention with the Dyna-Form Mercury™ Advance Mattress. Wounds UK 2013; 9(1): 105–7