Sit-to-stand

Natuurlijk en veilig opstaan - voor iedereen

Diverse studies tonen inmiddels aan dat bewegen goed is voor de mens, dit is iets dat iedereen eigenlijk ook wel weet. Dat bewegen in het bijzonder ook belangrijk is voor de oudere mens is inmiddels in meerdere studies bewezen. De LIFE* studie toont aan dat activeren en bewegen voor de cognitieve en fysieke conditie van de oudere mens onontbeerlijk is.
Bron: “Results From the LIFE Study”

Het welzijn van de zorggever mag hierbij echter niet worden vergeten. Direct Healthcare Group sluit hierbij aan met oplossingen die zowel de zorgvrager als de zorggever ondersteunen door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van de zorgvrager. Hierdoor wordt fysieke belasting van de zorggever verminderd en blijft de zorgvrager zo actief en zelfstandig mogelijk. Dit draagt bij aan het algehele welbevinden en het behoud van activiteit.

Verschillende activiteitenniveaus

Zorgvragers zijn te verdelen in verschillende activiteitenniveaus, wat inzichtelijk maakt hoeveel ondersteuning zij eventueel nodig hebben bij het uitvoeren van een transfer. In onderstaand overzicht is het activiteitsniveau van de zorgvrager uitgedrukt in kleuren. Deze zijn ingedeeld in groen, geel en rood waarbij groen staat voor de meest actieve zorgvrager en rood voor de meest passieve of zware zorgvrager. Geel vertegenwoordigt de gebruiker die hulp nodig heeft bij de handeling, maar wel zelf kan participeren. De doelstelling van Direct Healthcare Group is om voor al deze activiteitenniveaus de transfers veilig en met lage fysieke belasting te kunnen uitvoeren.

Het helpen opstaan van zorgvragers is vaak alleen van toepassing op de actieve (groene) zorgvragers en de zorgvragers die hulp nodig hebben bij het opstaan (geel). Daarbij zet Direct Healthcare Group in op activering van de zorgvrager door het natuurlijke bewegingspatroon van de zorgvrager te ondersteunen. Door bijvoorbeeld het lichaamszwaartepunt meer boven het steunvlak, de voeten, te plaatsen en eventueel de benodigde kracht te verdelen over armen en benen, kan de zorgvrager eenvoudiger tot stand komen. Doordat de zorgvrager meer kan participeren wordt de zorgvrager ontlast, waardoor ook de fysieke belasting van de zorggever vermindert.

Het activeren van de zorgvrager draagt bij aan de vitaliteit en mogelijkheid om met andere handelingen de aanwezige activiteit te behouden, waarmee de zelfredzaamheid van de zorgvrager en ontlasting van de zorggever worden gerealiseerd. Aangezien zorgvragers verschillende manieren van ondersteuning nodig hebben, heeft Direct Healthcare Group diverse oplossingen om zorgvragers tot stand te helpen. In onderstaand overzicht is terug te vinden wanneer welke oplossing kan worden ingezet.

Klik hieronder op een van de afbeeldingen voor meer achtergrondinformatie over deze groep en welke oplossingen kunnen bijdragen bij het tot stand helpen van deze zorgvrager.


Man groen

Helpen opstaan zonder hulpmiddelen

Door het natuurlijke bewegingspatroon te ondersteunen en te overdrijven, kan het voor de zorgvrager makkelijker worden om zelfstandig tot stand te komen. Door tijdens het opstaan de voorwaartse beweging te overdrijven, komt het lichaamsgewicht meer boven het steunvlak van de voeten en wordt het opstaan eenvoudiger.

Wilt u weten welke techniek in deze situatie kan worden gebruikt? Klik dan hier.

Man geel

Helpen opstaan met kleine hulpmiddelen

Deze zorgvrager heeft hulp nodig bij het opstaan en heeft ondersteuning nodig bij het blijven staan. Dit zijn zorgvragers die bijvoorbeeld de neiging hebben naar achteren te vallen tijdens het opstaan en dus ondersteuning nodig hebben achter de schouders. Of zorgvragers die ondersteuning nodig hebben door gebrek aan kracht in de benen.

Wilt u weten welke oplossingen u in deze situatie kunt gebruiken? Klik dan hier.


Man geel

Helpen opstaan met draai of verplaatsplatform

Naast dat zorgvragers ondersteuning nodig hebben bij het opstaan, zijn er ook zorgvragers die na het tot stand komen moeite hebben om de draai te maken van bed naar rolstoel of vice versa. Hierbij zijn hulpmiddelen nodig die zowel het opstaan, draaien en het verplaatsen ondersteunen en vergemakkelijken.

Wilt u weten welke oplossingen u in deze situatie kunt gebruiken? Klik dan hier.

Man geel

Helpen opstaan met actieve tillift

Helpen opstaan, met actieve tillift thumb
56

Zodra personen moeite hebben om tot strekking te komen bij het opstaan is het nodig om een actieve tillift te gaan gebruiken.

Wilt u weten welke oplossingen u in deze situatie kunt gebruiken? Klik dan hier.


Techniekkaarten

De Sit-to-Stand techniekkaarten

Wilt u stap voor stap weten hoe u de sit-to-stand hulpmiddelen van Direct Healthcare Group het best kunt gebruiken?
Vraag hier uw techniekkaarten aan.

Boek nu u zit-naar-stand training

Leer meer over het activeren van de gebruiker en het veilig gebruiken van Sit-to-stand hulpmiddelen bij de (voor ergotherapeuten geaccrediteerde) training : Sit-to-stand, of kijk hier voor ons andere trainingsaanbod.


WILT U MEER INFORMATIE OVER ONZE SIT-TO-STAND OPLOSSINGEN?

Stel dan hier uw vraag

Contact Formulier

reCAPTCHA is required.