INTELLIGENT TRYCKSÅRSVÅRD

INTELLIGENT TRYCKSÅRSVÅRD

VISA DOKUMENT

Specialstolar

VISA DOKUMENT

Uthyrnings- och servicelösningar

VISA DOKUMENT

Filtrera efter kategori

Filtrera efter produkt

Nyckelord

Dyna-Form® Mercury Advance Bari Resurser

Dyna-Form Mercury Advance Bari - Bruksanvisning

Dyna-Form® Mercury Advance Kliniska dokument

Granskning av läkningshastigheten för trycksår på ett akutsjukhus
Minska antalet sjukhusförvärvade trycksår: affärsfallet för inköp av ny teknik
Utvärdering av hybridmadrassen Mercury Advance på Minster Grange Care Home i NHS Vale of York CCG – Wounds UK 2018
Behandla redan befintliga trycksår vid inläggning: vikten av att tillhandahålla utbildning och utrustning – Wounds UK 2018
Ett holistiskt tillvägagångssätt för att förebygga trycksår – Wounds UK 2017
En stegvis förändring mot bättre förebyggande av trycksår: Verkliga bevis från en storskalig utvärdering på flera platser av en hybridmadrass
Verkliga bevis från en storskalig utvärdering på flera platser av en hybridmadrass
Implementera hybrida stödytor: viktiga komponenter för en stegvis förändring mot bättre förebyggande av trycksår
Förbättrad patientupplevelse – klinisk fallstudie
Förbättrade patienterfarenheter och resultat
Förebyggande av trycksår i akutsjukvården
Wounds International Hybrids – kliniskt dokument
Klinisk fallstudie
Förebyggande av trycksår – klinisk fallstudie
12 månaders uppföljningsstudie av hybridmadrassteknik
En klinisk och ekonomisk utredning om användning av hybrid tryckavlastningsutrustning
Fördelar med hybrida stödytor i vårdhem i Staffordshire
Utveckling av en robust process för att utvärdera hybrida stödytor
Utvärdering av patientresultat: Trycksårsförebyggande madrasser
Välkomna innovation för att minska antalet sjukhusförvärvade trycksår
Använda innovation för att minska antalet sjukhusförvärvade trycksår och kostnaden för uthyrningsprodukter
En klinisk och ekonomisk utredning om användning av hybrid tryckavlastningsutrustning
En undersökning av användningen av hybridmadrassteknik för att minska incidenser och kostnader
Wounds International Hybrids – kliniskt dokument
Tryckfördelande ytor i akutvården

Dyna-Form® Mercury Advance Resurser

Mercury Advance produktblad

Dyna-Tek® Positioneringsprodukter Kliniska dokument

Bure Stand Tall Walker – fallstudie från Sahlgrenska Universitetssjukhus
Bure Stand Tall Walker – fallstudie från Örebro Universitetssjukhus
Bure Stand Tall Walker – fallstudie från Karolinska Universitetssjukhuset
Bure Rise & Go – fallstudie från Kungälvs sjukhus
Affisch för sittande hållning från OT Conference 2019 i Australien
Standardiserade madrasser för kostnadsbesparingar i den offentliga akutvården – Wounds UK 2018
Specialstolar: Kroppsställningens roll i trycksårsbehandling – Wounds UK 2018
Behandla redan befintliga trycksår vid inläggning: vikten av att tillhandahålla utbildning och utrustning – Wounds UK 2018
Utvärdering av hybridmadrassen Mercury Advance på Minster Grange Care Home i NHS Vale of York CCG – Wounds UK 2018
Granskning av läkningshastigheten för trycksår på ett akutsjukhus
Prestanda för sittdynor i stolar med högt ryggstöd – Transflo Sittdyna
Förbättra skyddet – klinisk fallstudie
Bevispaket
Klinisk granskning
Klinisk granskning
Bevispaket
Minska antalet sjukhusförvärvade trycksår: affärsfallet för inköp av ny teknik
Skydda orörliga, svaga patienter med ortopediska trauman mot trycksår – Wounds UK 2017
Tillhandahålla trycksårsvård för den bariatriska patientgruppen – Wounds UK 2017
Kan stödytor med integrerade hälzoner motverka trycksår på hälarna – Wounds UK 2017
Leverera SMARTcare – med innovativ teknik för förebyggande av trycksår – Wounds UK 2017
Be Clear on S.H.E.A.R – Wounds UK 2017
Minska antalet sjukhusförvärvade trycksår: Implementering av hybridteknik – Wounds UK 2017
Ett holistiskt tillvägagångssätt för att förebygga trycksår – Wounds UK 2017
Dyna-Tek® Intelligent Air – fallstudie 2
Dyna-Tek® Intelligent Air – fallstudie 1
Förbättra resultat och sänk kostnader genom att implementera hybridmadrasser i den offentliga akutvården
Minska antalet trycksår och sänk kostnaderna – en stegvis förändring mot bättre vårdleverans genom implementering av hybridteknik; erfarenheter från de som varit först ut med att prova
Utvärdering av klinisk effektivitet och kostnadseffektivitet för Dyna-Form Static Air HZ i intermediärvårdmiljön
En stegvis förändring mot bättre förebyggande av trycksår: Verkliga bevis från en storskalig utvärdering på flera platser av en hybridmadrass
En utvärdering av madrassen Dyna-Form Static Air HZ på en thoraxavdelning för 351 patienter
Förutrusta en mottagningsenhet på 188 bäddar med Dyna-Form Static Air HZ-madrasser
Kan skador förhindras om varje patient som är i riskzon för att utveckla trycksår på hälarna utrustas med en Dyna-Tek Hälsko?
Klinisk utvärdering av en icke-eldriven hybridyta
Implementera hybrida stödytor: viktiga komponenter för en stegvis förändring mot bättre förebyggande av trycksår
Analys av tryckkartläggning
Analys av tryckkartläggning
Analys av tryckkartläggning
Analys av tryckkartläggning
Analys av tryckkartläggning
Analys av tryckkartläggning
Analys av tryckkartläggning
En utvärdering av tryckreduceringsmadrasser
Tidigt ingripande med skumpositioneringsenheter för att förhindra trycksår på hälen
Utveckling av en robust process för att utvärdera hybrida stödytor
En klinisk och ekonomisk utredning om användning av hybrid tryckavlastningsutrustning
Utvärdering av patientresultat: Trycksårsförebyggande madrasser
Dyna-Form® Mercury Advance – analys av tryckkartläggning
Klinisk fallstudie
Förebyggande av trycksår i akutsjukvården
Förebyggande av trycksår – klinisk fallstudie
Förbättrade patienterfarenheter och resultat
Tryckfördelande ytor i akutvården
Förbättrad patientupplevelse – klinisk fallstudie
Wounds International Hybrids – kliniskt dokument
En klinisk och ekonomisk utredning om användning av hybrid tryckavlastningsutrustning
Använda innovation för att minska antalet sjukhusförvärvade trycksår och kostnaden för uthyrningsprodukter
12 månaders uppföljningsstudie av hybridmadrassteknik
En undersökning av användningen av hybridmadrassteknik för att minska incidenser och kostnader
Fördelar med hybrida stödytor i vårdhem i Staffordshire
Välkomna innovation för att minska antalet sjukhusförvärvade trycksår
Verkliga bevis från en storskalig utvärdering på flera platser av en hybridmadrass
Analys av tryckkartläggning
Modern sårvård – klinisk fallstudie
Modern sårvård – klinisk fallstudie
Analys av tryckkartläggning
Analys av tryckkartläggning
Modern sårvård – klinisk fallstudie
Analys av tryckkartläggning
Förbättrad patientvård med en ny generation innovativa standardstödytor
Hälavlastningszon
Utveckling och preliminär utvärdering av en statisk luftmadrass med hälavlastningszon
Tryckkartläggning av Static Air HZ jämfört med Static Air
Bidrar ledade sängramar till ökad förekomst av trycksår på hälen?
Wounds International Hybrids – kliniskt dokument
Utvärdering av Dyna-Form® Static Air HZ på en thoraxavdelning
Positiva resultat för patienter, personal och hälso- och sjukvårdsstyrelsen när sängarna är förutrustade med en dynamisk yta – Dyna-Form® Static Air HZ
Dyna-Form® Static Air HZ-madrassen kontra dynamisk alternerande cellmadrass – granskning av klinisk och kostnadsmässig effektivitet jämfört med patientupplevelse
Utvärdering av Dyna-Form® Static Air HZ inom hjärtsjukvården
En försiktig metod för att förebygga trycksår inom vårdhem genom samproduktion mellan direkt Direct Healthcare Services och Welsh Wound Innovation Centre
Fördelar med hybridytor på thoraxavdelningar
Effect of Mattress Deployment on Pressure Ulcer Development: A Real World Observational Cohort Experience
Characteristics of Intensive Care Unit (ICU) Patients with Pressure Ulcer Present on Admission, Acquired in ICU, or No Ulceration: A Retrospective Cohort Study
Examining the Carital Optima Air-Float Mattress Through Patient Experience and Pressure Mapping
Pathophysiological Links Between Pressure Ulcers, Pain and the Role of the Support Surface - Prof. Amit Gefen & Esa Soppi
Inte alla hybrider skapas lika: Demonstrerar de terapeutiska skillnaderna mellan skum-i-luft och skum-över-luft-drivna hybridstödytor
Carital Optima - Prescribing Equipment That is Appropriate to a Patient's Highly Complex Needs to Reduce Pain and Improve Quality of Life: A Case Study

Dyna-Tek® Positioneringsprodukter Resurser

RiseBasic 300M & 400M Manual multilingual DHG
User manual EasyGlide oval (multilingual) DHG
User manual EasyGlide oval, mini (multilingual)
User manual RollerSlide (multilingual) DHG
User manual WallRack (multilingual) DHG
MoveMaster manual (multilingual) DHG
User manual OneWaySlide Manual (multilingual) DHG
OneWaySlide Tubular Manual (multilingual) DHG
User manual EasySlide (multilingual) DHG 1420 1470
Manual ReadySheet (ML) DHG
User manual ReadyLett (ML) DHG
User manual PositioningCover (multilingual) DHG
TurnTable Soft Manual (ML) DHG
User manual ReadyGrip (multilingual) DHG
Manual ReTurn7600 (multilingual) DHG
User manual ReTurn7400 (multilingual)
Manual QuickMove (multilingual) DHG
User manual EasyBelt & FlexiBelt (multilingual)
Manual EasyBelt & FlexiBelt (multilingual) DHG
WalkingBelt User manual (ML) DHG
Manual ReadyBelt (ML) DHG
User manual RoWalker 400 (multilingual) DHG
User manual LiftSeat (multilingual) DHG
User manual LiftSeat Scoop model 4005 (multilingual) DHG
User manual FlexiMove (multilingual) DHG
User manual FootStool (multilingual) DHG
User manual HeelStrap (multilingual) DHG
User manual SupportStraps (multilingual) DHG
BackSupport Manual (multilingual) DHG
User Manual MiniLift200 (multilingual) DHG
User manual Vega 505EE DHG
Castor Gantry user manual ML DHG
SafeHandlingSheet User Manual ML DHG
User Manual TurningSling (ML) DHG
User manual StandingVest (ML) DHG
User manual LimbSling DHG ML
AdjustmentLoop Manual (multilingual) DHG
User manual BariVest ML DHG
Headsupport user manual (ML) DHG
User Manual SoftLegSupport (ML) DHG
StrapsPadding Manual (ML) DHG
User manual CalfStrap ML DHG
User manual SlingBar (ML) DHG
User manual SlingBarWrap MiniLift (multilingual) DHG
User manual StretcherBar (ML) DHG
BackBoardStraps User manual (ML) DHG
Manual SlingBarRFLX4 EN INT
User Manual Helena (ML) DHG
User manual Disposable cover (multilingual) ML DHG
TurnSheet Manual (Multilingual) DHG
User manual Wendylett (ML) DHG
User manual HighBackSling ML DHG
HighBackSling Disposable Manual (multilingual) DHG
Manual FlexibleSling ML DHG
User manual ShellHBSling (ML) DHG
EasyGlide User manual (multilingual) DHG
HygieneHBSling Manual (multilingual) DHG
Manual WendyLett4Way Inco (ML) DHG
Manual WendyLett2Way & WendyLett4Way (multilingual) DHG
User manual ReTurn7500/ReTurn7400 (multilingual) DHG
RiseAtlas450T & 625T Manual multilingual DHG
AmpSling user manual DHG ML
HygieneLBSling manual DHG ML
HygieneSling Manual (multilingual) DHG
ClassicHBSling User Manual DHG ML
User manual ClassicSling DHG ML
WalkingVest User manual (ML) DHG
Periodic inspection (multilingual) DHG
User Manual MiniLift160 rev 14 (multilingual) DHG
AmpHBSling manual DHG ML
User manual LoopTag (multilingual) dhg
User manual SlingBelt (multilingual) DHG
User Manual Carina350EM/EE (multilingual) DHG
User manual FootStoolCover (multilingual) DHG
User Manual Eva (multilingual) DHG
EasyRoll Inco. manual ML DHG
User manual WendyLean (ML) DHG
User manual TurnTable (multilingual) DHG
Protective and Disposable Covers User manual (multilingual) DHG
User manual FlexiMove (mini) (multilingual) DHG
User manual SitWalk 6080 (multilingual) DHG
User manual AntiSlip (multilingual) DHG
User manual StretcherSling (ML) DHG
LowBackSling User manual ML (DHG)
BariSling User manual ML (DHG)
Manual ReTurnBelt (multilingual) DHG
User manual TurnSafe2 (ML) DHG
Manual EasySlide ML DHG
Care instructions (multilingual) DHG
Safety information (multilingual) DHG
User Manual MiniLift125 (multilingual) DHG
EasyGlide Extra Long 5000 User Manual Multilingual DHG
MiniLift160 Classic User Manual DHG
Dyna-Form Power-Turn Elite – snabbguide och felsökning
Dyna-Form Power-Turn Elite – broschyr
Pro Axis Fåtölj med uppresningsfunktion 19/22 tum – bruksanvisning
Pro Axis Fåtölj med uppresningsfunktion 25 tum/28 tum/31 tum/34 tum – bruksanvisning
Bure Standard – teknisk handbok
Bure Standard Gas – bruksanvisning
Bure Standard Electric – bruksanvisning
Bure Standard – broschyr
EASY SoftBack – teknisk handbok
Bure XL – teknisk handbok
Bure Rise & Go DB – teknisk handbok
Bure Rise & Go – teknisk handbok
Bure Ortho/Ortho S/Space – teknisk handbok
Bure Double 2.0 – teknisk handbok
Mover Aqua – bruksanvisning och teknisk handbok (SE) DHG
EASY SoftBack – bruksanvisning
Bure XL – manual (DHG)
Bure Rise & Go DB – bruksanvisning
Bure Rise & Go – bruksanvisning
Bure Ortho/Ortho S/Space Gas – bruksanvisning
Bure Ortho/Ortho S/Space Electric – bruksanvisning
Bure Double 2.0 Manual – ML DHG
Mover Aqua – broschyr
EASY SoftBack – broschyr
Bure XL – broschyr
Bure Rise & Go DB – broschyr
Bure Rise & Go – broschyr
Bure Ortho/Ortho S/Space – broschyr
Bure Double 2.0 – broschyr
Chatsworth Advance – broschyr
Wendover Advance – broschyr
Chatsworth Advance – bruksanvisning
Wendover Advance – bruksanvisning
Fåtölj med uppresningsfunktion med dubbel motor – bruksanvisning
Fåtölj med uppresningsfunktion och dubbel motor – bruksanvisning
Fåtölj med uppresningsfunktion med enkel motor – bruksanvisning
ProServe® – broschyr
Broschyr
Broschyr
Transflo Bari Sittdyna – broschyr
Transflo Sittdyna – broschyr
Praktisk vägledning för bedömningar av specialstolar
Fero Obesitas Mobil stol – bruksanvisning
Bariatrisk dagstol med hög/låg lutningsvinkel – bruksanvisning
XXL Stand Tall – bruksanvisning
ReTurn7600 – bruksanvisning
Atlas 250 Mobil lyft – bruksanvisning
Mobile Flex 2-Post Gantry Lyftanordning – bruksanvisning
M-200 Stolvåg – bruksanvisning
Fristående vågsystem för säng – bruksanvisning
Fällbar våg med ramp – bruksanvisning
Liko RepoSheet – bruksanvisning
Like Ultra LiftPants – bruksanvisning
Liko UltraTwist Plate – bruksanvisning
Bariatric Floor Bed – bruksanvisning
Mini & Midi Ultima – bruksanvisning
Bruksanvisning
G-2 – teknisk specifikation
Bruksanvisning
Mini/Midi Ultima – tekniska specifikationer
Bruksanvisning
Stirling – teknisk specifikation
Bruksanvisning
Regent – teknisk specifikation
Bruksanvisning
Omega – tekniska specifikationer
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Florien II – teknisk specifikation
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Encora – teknisk specifikation
Bruksanvisning
G-2 – teknisk specifikation
Bruksanvisning
Bruksanvisning – motordriven och reglerad rörelse
Handbok med tekniska specifikationer
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Servicehandbok
Broschyr
Produktsortiment för trycksårsvård
Broschyr
Bruksanvisning
Storlekstabell för sittdynor
Produktsortiment för trycksårsvård
Bruksanvisning
Produktsortiment för trycksårsvård
Broschyr
Felsökning
Produktsortiment för trycksårsvård
Snabbreferens
Broschyr
Servicehandbok
Bruksanvisning
Visoka – bruksanvisning
Snabbguide
Fullständig bruksanvisning
Datablad
CE-certifikat
Broschyr
Fällbara vågar – bruksanvisning
Fullständig bruksanvisning
Fullständig bruksanvisning
Fullständig bruksanvisning
Snabbguide
Fullständig bruksanvisning
Fullständig bruksanvisning
Sling – bruksanvisning
Commode XXL Wheeler – fullständig bruksanvisning
Commode XXL Wheeler – broschyr
Commode XXL Wheeled – fullständig bruksanvisning
Fullständig bruksanvisning
Broschyr
Commode XXL Wheeled – broschyr
Commode X499 – broschyr
Commode X499 – fullständig bruksanvisning
Commode X399 – broschyr
Commode X399 – fullständig bruksanvisning
Fullständig bruksanvisning
Broschyr
Broschyr
Commode Zenith – fullständig bruksanvisning
Fullständig bruksanvisning
Fullständig bruksanvisning
Kliniska bevis
Kliniska bevis
Commode – snabbguide
CE-certifikat
Broschyr
Fullständig bruksanvisning
Broschyr
Fullständig bruksanvisning
Broschyr
Viskoa – bruksanvisning
Fullständig bruksanvisning
Broschyr
Fullständig bruksanvisning
Pro Axis Madrass — bruksanvisning
Snabbguide
Fullständig bruksanvisning
Broschyr
CE-certifikat
CE-certifikat
Fullständig bruksanvisning
Snabbguide
CE-certifikat
Fullständig bruksanvisning
Fullständig bruksanvisning
Fullständig bruksanvisning
CE-certifikat
Broschyr
Fullständig bruksanvisning
CE-certifikat
Broschyr
Fullständig bruksanvisning
Snabbguide
Teknisk
Fullständig bruksanvisning
Datablad
CE-certifikat
Fullständig bruksanvisning
Broschyr
Snabbguide
Litteratur
Snabbguide
Servicehandbok
Bruksanvisning
Broschyr
Broschyr
Broschyr
Broschyr
Broschyr
Broschyr
Broschyr
Broschyr
Bruksanvisning
Broschyr
Bruksanvisning
Broschyr
Bruksanvisning
Broschyr
Bruksanvisning
Broschyr
Bruksanvisning
Broschyr
Bruksanvisning
Broschyr
Storlekstabell för sittdynor
Bruksanvisning
Broschyr
Snabbvalsguide – väggplansch
Broschyr
Broschyr
Broschyr
Broschyr
Broschyr
Broschyr
Broschyr
Broschyr
Bruksanvisning
Broschyr
Hemvårdssäng
Hälkudde – bruksanvisning
Hälsko – bruksanvisning
Broschyr
Broschyr
Dyna-Form Mercury Advance Bari - Bruksanvisning
Servicehandbok
Broschyr
Bruksanvisning
Servicehandbok
Broschyr
Tryck vid kontaktytor
Snabbguide
Servicehandbok
Bruksanvisning
Broschyr
Vikblad
Snabbguide
Installationsguide
Servicehandbok
Bruksanvisning
Broschyr
Vikblad
Snabbguide
Installationsguide
Servicehandbok
Bruksanvisning
Broschyr
Användarhandbok
Snabbreferens
Felsökning
Servicehandbok
Broschyr
Broschyr
Serviceprocedur
Produktsortiment för trycksårsvård
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Tekniskt datablad RiseBasic440M SE
Tekniskt datablad RiseBasic300M SE
Produktbroschyr RiseBasic SE DHG
Bruksanvisning RiseBasic SE
MilkyWay - Handbook Instructions for design and installation
MilkyWay - Technical information and article list
Service manual RiseBasic
Technical information and accessories - overview (multilingual)
Broschyr, Lösningar för infektionskontroll SE
User manual EasyGlide oval (multilingual)
User manual EasyGlide oval, mini (multilingual)
Produktblad RollerSlide SE DHG
Product leaflet RollerSlide
User manual RollerSlide (multilingual)
User manual Disposable cover (multilingual)
User manual Protective cover (multilingual)
User manual WallRack (multilingual)
Manual RoMedicClips FR
Gebrauchsanweisung RoMedicClips DE
User manual RoMedicClips EN
User manual IncoSheet (multilingual)
Manual RoMedicClips DK
Manual RoMedicClips NO
Bruksanvisning RoMedicClips SE
Product leaflet EasySlide EN INT
User manual MoveMaster (multilingual)
Manual ReadySlide
Produktblad EasySlide SE
Produktblad ReadySlide SE
Product leaflet ReadySlide EN INT
User manual OneWaySlide (multilingual)
User manual OneWaySlide Tubular (multilingual)
Product leaflet EasySlide 100 x 70 EN INT
Product leaflet EasySlide 149 x 90
Produktblad EasySlide 100x70 SE
User manual EasySlide (multilingual)
Product leaflet EasySlide 50 x 60 EN INT
Produktblad EasySlide 140x90 SE
Product leaflet EasySlide US
Manual ReadySheet
Manual EasySlide
Produktblad EasysSlide 50x60 SE
Produktblad ReadySheet SE
Product leaflet ReadySheet EN INT
Technical Specification WendyLett
Wendylett Gebruiksaanwijzing Met Tips
Product brochure WendyLett
Produktblad WendyLett SE
WendyLett Brochure US
Produktblad WendyLett2Way SE
User manual WendyLean (multilingual)
User manual ReadyLett EN+SE+NO+DK
User manual ReadyLett EU
Produktblad WendyLean SE
User manual PositioningCover (multilingual)
User manual TurnTableSoft (multilingual)
User manual TurnSafe2 (multilingual)
User manual TurnTable (multilingual)
User manual ReadyGrip (multilingual)
User manual FlexiMove (mini) (multilingual)
Produktblad ReadyGrip SE
Product leaflet ReadyGrip EN INT
Manual ReadyMove
Product leaflet ReadyMove EN INT
Produktblad ReadyMove SE
Manual ReTurn7600 (multilingual)
Utprovningsprotokoll ReTurn7500 & ReTurn7400 SE
User manual ReTurn7400 (multilingual)
Tekniskt datablad ReTurn7400 SE
Tekniskt datablad ReTurn7600 SE
Utprovningsprotokoll ReTurn7500, ReTurn7400, ReTurn7600 SE
Manual QuickMove (multilingual)
Produktblad Quick Move SE
Product leaflet QuickMove US
User manual EasyBelt Wipeable (multilingual)
Product brochure Belts for support EN INT
User manual EasyBelt & FlexiBelt (multilingual)
Service manual QuickMove
Manual EasyBelt & FlexiBelt (multilingual)
Produktblad Vårdbälten SE
User manual WalkingBelt (multilingual)
Manual ReTurnBelt (multilingual)
User manual DisposableBelt (multilingual)
WalkingBelt nyhetsartikel SE
Product leaflet ReadyBelt EN INT
Manual ReadyBelt
Product leaflet RoWalker400
User manual RoWalker (multilingual)
Produktblad ReadyBelt SE
User manual LiftSeat Scoop model (multilingual)
User manual LiftSeat (multilingual)
Produktblad RoWalker400 SE DHG
User manual FlexiMove (multilingual)
User manual SitWalk 6085 (multilingual)
User manual MiniStretcher (multilingual)
User manual ComfortCushion (multilingual)
User manual SitWalk 6080 (multilingual)
User manual AntiSlip (multilingual)
User manual MobiStol (multilingual)
User manual FootStool (multilingual)
User manual PantLock (multilingual)
User manual HeelStrap (multilingual)
User manual SupportStraps (multilingual)
User manual BackSupport (multilingual)
Bruksanvisning StandUp SV
Produktblad StandUp SE
SV Service manual MiniLift200
EN Service manual MiniLift200
Utprovningsprotokoll MiniLift SE
Tekniskt datablad MiniLift200 SE DHG
Rekonditionering MiniLift200 SE
Tekniskt datablad MiniLift125 SE DHG
Inspection and repair for Minilift 200 bolt loosening
User Manual MiniLift200 (multilingual)
User Manual Eva (multilingual)
Service Manual MiniLift125 svensk
User Manual MiniLift125 (multilingual)
Servicemanual Eva 400, 450, 600
Technical data sheet Eva400EE
Rekonditionering Eva400 SE
Servicemanual Eva400, 450 och 600
Technical data sheet Eva450EE low legs
Technical data sheet Eva450EE
Rekonditionering Eva450 SE
Rekonditionering Eva600EE SE
Re-conditioning EVA600EE EN
Technical data sheet Eva660EE high
Technical data sheet Eva660EE low legs
Produktblad Vega505EE SE
Service Manual ENG
Service manual Vega505EE Sv
Användarmanual Vega505EE
Produktblad MultiLift550 SE
Bruksanvisning Castor SE
Bruksanvisning Pollux SE
Product leaflet MilkyWay SE
MilkyWay Handbook
MilkyWay Technical info.
Produktbroschyr RiseAtlas SE DHG
Tekniskt datablad RiseAtlas450M QT SE
Tekniskt datablad RiseAtlas450M QT HH SE
Tekniskt datablad RiseAtlas450T SE
Bruksanvisning Manual RiseAtlas450M QuickTrolley HH SE
Tekniskt datablad RiseAtlas450T SP SE
Bruksanvisning RiseAtlas450T & 625T SmartPark SE
Service manual RiseAtlas
Bruksanvisning BariSling SE
Utprovningsprotokoll BariSling SE DHG
Periodisk inspektion checklista
Manual StretcherSling ML (DHG)
Bruksanvisning StretcherSling Disposable SE
Manual StretcherSling Disposable SE
Bruksanvisning SafeHandlingSheet SE
Bruksanvisning SafeHandlingSheet Disposable SE
Manual SafehandlingSheet Disposable SE
IFU_PositioningSling disposable_multilingual_rev 2.pdf
Bruksanvisning TurningSling SE
User manual TopSheet (multilingual)
Utprovningsprotokoll TopSheet & TurnSheet SE
Utprovningsprotokoll TopSheet & WendyLett4Way SE
Bruksanvisning ThoraxSling SE
Utprovningsprotokoll ThoraxSling SE DHG
Bruksanvisning StandUpSling SE
Utprovningsprotokoll StandUpSling
Utprovningsprotokoll StandingVest SE DHG
Bruksanvisning StandingVest SE
Bruksanvisning BariVest SE
Utprovningsprotokoll BariVest SE DHG
Bruksanvisning LimbSling SE
User manual AdjustmentLoop EN INT
Gebrauchsanweisung AdjustmentLoop DE
Manual AdjustmentLoop FR
Handleiding AdjustmentLoop NL
Manual AdjustmentLoop IT
Bruksanvisning AdjustmentLoop SE
Manual AdjustmentLoop NO
Manual AdjustmentLoop DK
User manual HeadSupport EN INT
Gebrauchsanweisung HeadSupport DE
Manual HeadSupport FR
Handleiding HeadSupport NL
Manual HeadSupport IT
Bruksanvisning HeadSupport SE
Manual HeadSupport NO
Manual HeadSupport DK
User Manual SoftLegSupport EN INT
Gebrauchsanweisung SoftLegSupport DE
Manual SoftLegSupport FR
Handleiding SoftLegSupport NL
Bruksanvisning SoftLegSupport SE
Manual SoftLegSupport NO
Manual SoftLegSupport DK
User manual StrapsPadding (multilingual)
User manual StandUpSlingPadding EN INT
Gebrauchsanweisung StandUpSlingPadding DE
Manual StandUpSlingPadding FR
Handleiding StandUpSlingPadding NL
Bruksanvisning StandUpSlingPadding SE
Manual StandUpSlingPadding NO
User manual CalfStrap EN INT
Gebrauchsanweisung CalfStrap DE
Manual CalfStrap FR
Manual CalfStrap ML DHG
Manual CalfStrap NO
Manual CalfStrap DK
User manual SlingBarWrap (multilingual)
User manual AmbulationArm EN INT
Manual AmbulationArm FR
Bruksanvisning AmbulationArm SE
Käyttöohje AmbulationArm FI
User manual SlingBar EN INT
Gebrauchsanweisung SlingBar DE
Manual SlingBar FR
Bruksanvisning SlingBar SE
Manual SlingBar NO
User manual SlingBarSpreader M EN INT
Gebrauchsanweisung SlingBarSpreader M DE
Manual SlingBarSpreader M FR
Bruksanvisning SlingBarSpreader M SE
Manual SlingBarSpreader M NO
User manual RoomTransferHook EN INT
Gebrauchsanweisung RoomTransferHook DE
Manual RoomTransferHook FR
Bruksanvisning RoomTransferHook SE
Manual RoomTransferHook NO
User manual StretcherBar EN INT
Gebrauchsanweisung StretcherBar DE
Manual StretcherBar FR
Manual StretcherBar IT
Bruksanvisning StretcherBar SE
Manual StretcherBar NO
Manual StretcherBar DK
User manual Scales EN INT
Gebrauchsanweisung Scales DE
Manual Scales FR
Manual Scales ES
Manual Scales DK
Käyttöohje Scales FI
Bruksanvisning Svenska SV
Manual Scales IT
Brukermanual Scales NO
Handleiding Scales NL
Manual SlingBarRFLX4 EN INT
User manual BackBoardStraps EN INT
Gebrauchsanweisung BackBoardStraps DE
Manual BackBoardStraps FR
Bruksanvisning BackBoardStraps SE
Manual BackBoardStraps NO
Manual BackBoardStraps DK
Plastipak 1
Bruksanvisning Helena SE
Product brochure
Manual Toiletraiser With Lid
Mini Manual Toiletraiser With Armrests And Lid
User manual Comfort seat (multilingual)
Mini Manual Armrests With Floorsupport
User manual Shower stools with armsupport (multilingual)
Brochure Shower Stool
Technical drawing Shower stools with armsupport EN
User manual Shower bench soft seat (multilingual)
User manual Shower stool round (multilingual)
Technical drawing shower stool
Technical drawing commode/shower stool
User manual Coral commode/shower stools (multilingual)
Product leaflet Coral stools EN
Produktblad Coral Pallar SE
User manual Coral shower stool with back and arm supports (multilingual)
Technical drawing shower stool with back and arm supports
Product leaflet Coral shower stool with back and arm supports EN
Produktblad Coral Duschpall med rygg- och armstöd SE
Product leaflet Coral shower chair EN
User manual Coral, shower chair (multilingual)
Technical drawing Coral, shower chair EN
Produktblad Coral Duschstol SE
User manual Shower chair textile seat (multilingual)
Technical drawing shower chair textile seat EN
Order information Shower chair textile seat EN INT
User manual Commode/shower chair soft seat (multilingual)
Technical drawing Commode/shower chair soft seat EN
Order information Commode/shower chair soft seat EN INT
Product leaflet Coral Commode/Shower chair, mobile EN
User manual Coral, mobile commode/shower chair (multilingual)
Technical drawing Coral, mobile commode/shower chair EN
Produktblad Coral Mobil toalett-/duschstol SE
Produktblad Combi Duschstolar SE
User manual Combi, attendant operated (multilingual)
Combi Duschstol Tillbehör SE
User manual Shower chair textile seat, mobile (multilingual)
Technical drawing shower chair textile seat, mobile EN
User manual Heavy Duty commode/shower chair (multilingual)
Technical drawing Heavy Duty commode/shower chair EN
User manual Swimming pool hoist chair, mobile (multilingual)
Technical drawing Swimming pool hoist chair, mobile EN
User manual Combi, self-propelled (multilingual)
User manual Shower chair textile seat, self-propelled (multilingual)
Technical drawing shower chair textile seat, self-propelled EN
User manual Combi manual tilt (multilingual)
User manual Combi powered tilt (multilingual)
User manual Tilting commode/shower chair (multilingual)
Technical Drawing Tilting commode/shower chair EN
User manual Height adjustable tilting commode/shower chair manual tilt (multilingual)
Technical Drawing Height adjustable tilting commode/shower chair EN
Manual Height adjustable tilting commode/shower chair powered tilt
User manual Shower trolleys (multilingual)
Order information Shower trolleys EN INT
User manual Swimming pool shower trolley (multilingual)
Technical drawing Swimming pool shower trolley EN
Mini Manual Rotating Bathtub Bar
Mini Manual Bathboard
Technical Drawings Stair Newel Grab Rails
User manual Stair newel grab rails (multilingual)
Technical Drawings Door Frame Grab Rails
User manual Door frame grab rails (multilingual)
Product brochure EN INT
Mini Manual Grabrail EN, SE, DE, NL
Handicare Bevestigingsadviezen Linidosolutions
Handicare Montageadvies Linidosolutions
Technical Drawings Accessory For Arm Supports Front Support Bar EN
User manual Front support bar (multilingual)
Product catalogue LinidoSolutions EN INT
Technical Drawings Accessory For Arm Supports Soft Armrest
User manual Soft armrest (multilingual)
Technical Drawings Accessory For Hinged Arm Supports Floor Support For Arm Support EN
User manual Floor support for arm supports (multilingual)
Technical Drawings Accessory For Hinged Arm Supports Floor Console For Arm Support EN
User manual Floor console for arm supports (multilingual)
Technical Drawings Accessory For Hinged Arm Supports Height Adjustment System EN
User manual Height adjustment system for arm supports (multilingual)
Manual Cushioned Cover (multilingual)
Technical Drawings Accessory For Ergonomic Shower Seats Cushioned Cover
Technical Drawings Accessories For Ergonomic Shower Seat With Backrests EN
User Manual Click-On frames (multilingual)
Technical Drawings Soft Shower Seats EN
User manual Soft shower seats (multilingual)
Technical Drawings Short Shower Seats EN
User manual Short shower seats (multilingual)
Technical Drawings Accessory For Ergonomic Shower Seats Floor Support EN
User manual Floor support for ergonomic shower seat (multilingual)
User manual Floorsupport for short and soft shower seats (multilingual)
User manual Height adjustment systems for shower seats LI09509 483 (multilingual)
User manual Height adjustment systems for shower seats LI09509 484 (multilingual)
Technical Drawings Accessories For Shower Seats Height Adjustment System EN
Mini Manual Showerseat
User manual Unit for height and depth adjustment of washbasin (multilingual)
Technical Drawings Washbasin Adjustment System EN
Technical Drawings Washbasin Rail EN
User manual Washbasin rail (multilingual)
User manual Towel rails (multilingual)
User manual Shower head holder (multilingual)
User manual Shower curtain rail (multilingual)
User manual Toothbrush holder (multilingual)
User manual Soap dish (multilingual)
User manual Shelf (multilingual)
User manual Hardware for tilting mirror (multilingual)
User manual Robe hooks (multilingual)
User manual Toilet roll holder (multilingual)
User manual Toilet roll holder single-hand (multilingual)
User manual Spare toilet roll holder (multilingual)
User manual Toilet brush and holder (multilingual)
User manual Swinging support (multilingual)
User manual Ceiling support (multilingual)
User manual Backing plates (multilingual)
User manual Stora pocket EN
Bruksanvisning Storage pocket SE
Manual Sliding cover, RollerSlide
Sling size guide (multilingual)
Periodic inspection (multilingual)
Broschyr Lyftselar SE
User manual mattress cover, TurnSheet (multilingual)
User manual TurnSheet (multilingual)
Instruction for mounting EN,
Technical Drawings Accessories For Shower Stretchers
User manual Hinged side fence (multilingual)
User manual Coral commode/shower stool with back and arm supports (multilingual)
Technical drawing commode/shower stool with back and arm supports
Product leaflet Coral commode/Shower stool with back and arm supports EN
Produktblad Coral Toalett-/duschpall med rygg- och armstöd SE
User manual Coral, Soft Toilet seat/Transportation seat EN INT
Care instructions EN INT
Care instructions SE
Rekonditioneringsanvisning
User manual Coral, calf support EN
User manual Front support EN
User manual Flexible supply and drain set (multilingual)
Datablad Vision High-Low
Brukermanual Vision High-Low
Oversikt over varianter og størrelser
Brukermanual REAL 9000 serien
W2C produktblad
User manual Backrest for shower stools with arm supports (multilingual)
Technical drawing Backrest for shower stools with arm supports EN
Brukermanual Mobilio Stellebord (Norsk)
Brukermanual Ekstra Lavt Stellebord Norsk
Brukermanual Dusjstellebord Vario Norsk
Brukermanual Levo Combi Junior Norsk
Forklaring Pictogramm Joystick Levo Norsk
Brukermanual Real Mobil 6100 6400 Kid Junior Norsk
Brosjyre Prisforhandlede manuelle rullestoler
Brosjyre Prisforhandlede manuelle rullestoler - printversjon
Brukermanual Brix (English)
Brukermanual Levo Junior (Norsk)
Brukermanual REAL Spider (Norsk)
Brukermanual sittesystem KIT
Brosjyre Sittemoduler - printversjon
Brosjyre Sittemoduler - webversjon
Brukermanual sittesystem Mygo
Brosjyre sittesystem Squiggles
Brukermanual sittesystem Squiggles - web
Brukermanual sittesystem Squiggles - print
User manual Headrest, Combi (multilingual)
User manual Soft backrest, Combi (multilingual)
User manual Armrest lock (multilingual)
User manual Lateral trunk support, Combi (multilingual)
User manual Front crossbar, Combi (multilingual)
User manual Hip belt, Combi (multilingual)
User manual Seat with forward tilt, Combi (multilingual)
User manual Amputee leg support (multilingual)
User manual Leg support, Combi (multilingual)
User manual Footrests, Combi (multilingual)
User manual Heel and calf strap, Combi (multilingual)
Brosjyre PAL barnehage- og skolestol - klinisk informasjon (English)
Brukermanual PAL barnehage- og skolestol (English)
Brosjyre PAL barnehage- og skolestol (English)
Brukermanual Squiggles Early Sitting System (English)
Brosjyre Squiggles Early Activity System og Squiggles Early Sitting System (English)
Brukermanual Squiggles Saddle Seat
Brosjyre Squiggles Saddle Seat
Product leaflet Wendylett EN
User manual WendyLett2Way & WendyLett4Way (multilingual)
Brosjyre sitte - gå - stå, prisforhandlede produkter
Brosjyre sitte - gå - stå, prisforhandlede produkter (print versjon)
User manual Wendylett (multilingual)
Brosjyre Squiggles Early Activity System og Squiggles Early Sitting System
Brosjyre Careva
Brosjyre Careva junior
Brukermanual Careva skulderkit
Brukermanual Onyx 3-60 (Svensk)
Brukermanual Onyx 4-40 (Svensk)
Brukermanual Safir 3-30 (Norsk)
Brukermanual Sengegrind QV - 162 (Norsk)
Brukermanual Grindtrekk (Norsk)
Brukermanual Quick Up (Norsk)
Brukermanual Oppreisningsstøtte Resolut (Norsk)
User manual Commode/shower chair soft seat, mobile (multilingual)
Technical Drawing Commode/shower chair soft seat mobile EN
User manual Commode/shower chair soft seat, self-propelled (multilingual)
Technical drawing Commode/shower chair soft seat, self-propelled EN
Brukermanual Støttehåndtak Assist (Norsk)
Brukermanual Støttehåndtak FleQsi (Norsk)
Brukermanual Støttehåndtak SV45 (Norsk)
Brukermanual Batteri Back-Up Nødsenking (Norsk)
Brukermanual Nødsenking (Norsk)
Brukermanual Transportvogn (Norsk)
Brukermanual Gassfjaer Distansestykke (Norsk)
Brukermanual Sleepform
Brukermanual KidWalk
Brosjyre KidWalk
Brosjyre ståstativ Freestander
Brukermanual ståstativ Freestander
Datablad ståstativ Freestander
Datablad ståstativ Horizon Stander
Brukermanual ståstativ Horizon Stander
Brosjyre ståstativ Horizon Stander
Brukermanual ståstativ Mygo Stander
Brosjyre ståstativ Mygo Stander
Brukermanual ståstativ Squiggles Stander
Brosjyre ståstativ Squiggles
Datablad ståstativ Squiggles Stander
Brukermanual ståstativ Totstander
Brosjyre ståstativ Totstander
Brosjyre ståstativ Freestander/Totstander
Technical Drawing Soft toilet seats EN
Brosjyre SN100 - printversjon
Brukermanual Baby Jogger SN100
Brosjyre SN100- skjermversjon
Brosjyre joggevogn Axiom
Brukermanual joggevogn Axiom
Servicemanual Low-Up
Datablad Low-Up
Inspirasjon Low-Up
Datablad LP5
Brukermanual LP5
Serviceskjema LP8
Rengjøringspunkter pumpe LP8
Datablad LP8
Brukermanual LP8
Brukermanual Strategos B
Bruksanvisning faste skinner (Norsk)
Bruksanvisning teleskopskinner (Norsk)
Bruksanvisning Kjørerampe AeroLight Lifestyle (Norsk)
Bruksanvisning Kjørerampe AeroLight Xtra (Norsk)
Brukermanual Handi-Lift EA7
Hurtigmanual Handi-Lift EA7
Servicemanual Handi-Lift EA6
El-skjema Classic sete Van Gogh
Produktblad SE
Bruksanvisning Bed table SE
Bruksanvisning Sidoskiva SE
Mini Manual Raiser bed and chair SE+EN
Alternativa kontroller 2013 SE
Utprovningsprotokoll SE
Bruksanvisning foldbare/teleskopskinner (Norsk)
Brukermanual HC Badekar
Bruksanvisning HighBackSling SE
Bruksanvisning HighBackSling Disposable SE
Manual HighBackSling Disposable SE
Utprovningsprotokoll HighBackSling SE DHG
Periodisk inspektion DHG
Bruksanvisning FlexibleSling SE
Utprovningsprotokoll FlexibleSling SE DHG
Bruksanvisning ShellHBSling SE
Utprovningsprotokoll ShellHBSling SE DHG
Bruksanvisning HygieneHBSling SE
Utprovningsprotokoll HygieneHBSling SE DHG
User manual EasyGlide (multilingual)
Produktblad EasySlide Disposable SE
Product leaflet EasySlide Disposable EN
Product brochure WendyLett EN INT
Manual WendyLett4Way Inco (multilingual) DHG
Produktblad WendyLett4Way SE
Trial Fitting Protocol WendyLett4way With Handles
Utprovningsprotokoll Wendylett4way Med Handtag
Manual WendyLett2Way & WendyLett4Way (multilingual)
Tekniskt datablad ReTurn7500 SE
User manual ReTurn7500i (multilingual)
Service manual
Produktbroschyr ReTurn SE
Tekniskt datablad RiseAtlas625M QT SE
Tekniskt datablad RiseAtlas625T SE
Bruksanvisning Riseatlas450T & 625T SE
Tekniskt datablad RiseAtlas625T SP SE
Bruksanvisning RiseAtlas625M QuickTrolley SE
Bruksanvisning BasicSling SE
Utprovningsprotokoll BasicSling SE DHG
Bruksanvisning AmpSling SE
Utprovningsprotokoll AmpSling SE DHG
Bruksanvisning LowBackSling SE
Utprovningsprotokoll LowBackSling SE DHG
Bruksanvisning HygieneSling SE
Utprovningsprotokoll HygieneSling SE DHG
Bruksanvisning HygieneLBSling SE
Utprovningsprotokoll HygieneLBSling SE DHG
Bruksanvisning FlexibleSling, undivided SE
Bruksanvisning ClassicHBSling SE
Utprovningsprotokoll ClassicHBSling SE DHG
Bruksanvisning ClassicSling SE
Utprovningsprotokoll ClassicSling SE DHG
Bruksanvisning WalkingVest SE
Utprovningsprotokoll WalkingVest SE DHG
User manual Ergogrip grab rails, 3 flanges (multilingual)
User manual Ergogrip grab rails, 2 flanges (multilingual)
Technical data sheet EN
User manual Ergogrip grab rails, 3 flanges (multilingual) (1)
User manual Ergogrip combination rail S/L (multilingual)
Technical Drawings Fixed Arm Supports EN
User manual Fixed Arm supports (multilingual)
Technical Drawings Backrests EN
User manual Backrest LI09509 426 (multilingual)
User manual Backrest LI09509 443 (multilingual)
Drill Jig Ergonomic Shower Seats
Technical Drawings Ergonomic Shower Seats SE
User manual Ergonomic shower seats (multilingual)
Technical Drawings Shower Stretchers
User manual Shower stretcher (multilingual)
Care instructions (multilingual)
Brukermanual Badeloefter Capri
Safety information (multilingual)
Brukermanual REAL 9000 Plus Serien
Brukermanual REAL 2000 Serien
Brukermanual Dusj Og Toalettstol Berlin
Brukermanual Dusj Og Toalettstol Combi Alpha
Brukermanual Dusj Og Toalettstol Combi Beta Driv Utskriftsversjon
Brukermanual Dusj Og Toalettstol Combi Gamma Tilt
Brukermanual Dusj Og Toalettstol Erfurt
Brukermanual Og Reservedelsliste 5 Dusj Og Toalettstol Mcwet
Brukermanual Og Reservedelsliste 24 Dusj Og Toalettstol Mcwet
Brukermanual Dusj Og Toalettstol New York
Brukermanual Hight Adjustabletilting Shower And Toilet Chair
Brukermanual Dusjkrakk Kulan
Brukermanual Dusjkrakk Uni
Brukermanual Dusjkrakk Uni 300
Brukermanual Dusjkrakk Uni Rund Utskriftsversjon
Brukermanual Dusjkrakk Uni Rund
Brukermanual Dusjstol Dynalife Fold
Brukermanual Dusjstol Gulvsnurre
Brukermanual Columbi Voyager Sammenleggbar
Brukermanual Toalettstol HCDA
Brukermanual Stellebord HC Ekstra Lavt
Brosjyre Dusjstellebord Hudson
Brukermanual Stellebord Medi
Brukermanual Stellebord Vario
Brukermanual Flexi Toalettstoette
Brukermanual Beslag For Hoeydejustering Av Loire Toalettstoette
Brukermanual Loire Straight 80
Brukermanual Loire Straight 135
Brukermanual Loire Straight 140
Brukermanual Loire Straight 190
Brukermanual Loire Wave 80
Brukermanual Loire Wave 135
Brukermanual Loire Wave 140
Brukermanual Loire Wave 190
Brukermanual Toalettforhoeyer Dynalife Step
Brukermanual Solo Ll Toalettloefter
Brukermanual Clos O Mat Palma Vita
Brukermanual Clos O Mat Lima Vita
Brukermanual Toalettilsats Med Spyl Toerkfunksjon Multiclin Pro1
Brukermanual Ropox Mississippi lav kappe
Brukermanual Ropox Mississippi høy kappe
Brukermanual Ropox Mississippi lav kappe med høyderegulering
Brukermanual Ropox Mississippi høy kappe med høyderegulering
Brukermanual Flexi
Brukermanual Fjernkontroll IR 2 Kanaler
Brukermanual Klemlist
Brukermanual FlexiElectric H bredde 62, 77 og 92 cm
Brukermanual FlexiElectric H bredde 122 cm
Brukermanual Flex-In
Brukermanual Fjernkontroll IR 1 kanal
Brukermanual Ifö Sign 2512 handikapvask
Brukermanual Ifö Sign 7362 standardvask
Brukermanual Vask Moldau
Brukermanual Vendlet HC 2
Brukermanual Vendlet V4
Hurtigveiledning Vendlet HC 2
Hurtigveiledning Vendlet V4
Hurtigveiledning Vendlet V4plus
Brukermanual Staastoettebord Get Up
Brukermanual Rollator Dynalife
Brukermanual Rollator Ullevaal
Brukermanual Gaabord Adam
Brukermanual Gaabord Adam Plus
Brosjyre VertiElectric
Brukermanual VertiElectric
Brukermanual fjernkontroll IR 1 og 2 enheter
Brosjyre Verti-InsideElectric
Brukermanual Verti-InsideElectric
Brukermanual 4Singlemanual
Brukermanual 4Singleelectric
Brukermanual Smartbox
Brukermanual Fjernkontrollir Styring 1 Kanal
Brukermanual Fjernkontrollir Styring 2 Kanaler
Brukermanual Flexibasic
Brukermanual Tillegg Levo Combi 2010 R Net
Pilot Plus Joystick Funksjoner
Brukermanual Tillegg Endre Setedybde Paa Levo Combi Junior
Brukermanual Levo Combi 2003 Pilotplus
Brukermanual Pacific
Bruks Og Servicemanual G90
Bruks Og Vedlikeholdsanvisning G80 Gammel
Brukermanual Ladac 3031 24V
Brukermanual Swede 2408
Brukermanual Swede 2412
Brukermanual Trophy 2012
Brukermanual Trophy 2005 2011
Brosjyre rygg MaTRx PB
Brukermanual rygg MaTRx PB
Brukermanual Smartsit Rygg
Datablad seng Qvintett A
Brukermanual seng Qvintett
Datablad seng Qvintett H
Brukermanual Qvintett sengeramme 3-60
Datablad sengeramme Qvintett
Brukermanual Qvintett sengeramme 4-40
Brosjyre tilbehør Qvintett
Brukermanual Onyx 4 40
Brosjyre tilbehør seng Qvintett (eldre senger med hvit sengeløfter)
Brukermanual Safir 3 30
Brosjyre grindforhøyere
Brukermanual Onyx 3 60
Brosjyre oppreisingsstøtte Quick Up
Brukermanual Oppreisningsstoette Quick Up
Brosjyre oppreisingsstoette Resolut
Brukermanual Oppreisningsstoette Resolut
Brosjyre støttehåndtak Assist
Brukermanual Stoettehaandtak Assist
Brosjyre støttehåndtak Fleqsi
Brukermanual Fleqsi
Brosjyre støttehåndtak SV45
Brukermanual Stoettehaandtak SV45
Brosjyre flexiarm Kobra
Brukermanual Batteribackup
Brosjyre kabelavlaster Galgen
Brukermanual Noedsenk
Brosjyre sengealarm Comsafe
Brukermanual Transportvogn
Brosjyre Pleieseng Qvintett H Large
Brukermanual Distansestykker
Brukermanual grindtrekk
Brukermanual senge- og lesebord Lisa
Brosjyre senge- og lesebord Solido
Brukermanual senge- og lesebord Solido
Brukermanual Mobistol
Brukermanual Benloefter Qurir
Brukermanual Nova Fom Serienr NO5000
Stell Og Vedlikehold Av Skinn
Brukermanual Loeftestol Sigma
Flexibelt Easybelt Brukermanual
No Manual Supportstraps
Brukermanual Easyglide
Brukermanual Movemaster
Brukermanual Autoslide
User Manual MiniLift160 (multilingual)
Tekniskt datablad MiniLift160 SE DHG
Service manual MiniLift160
User manual BariBar (multilingual)
User manual AmpHBSling SE
Utprovningsprotokoll
Brosjyre GoTo seat
Brukermanual GoTo seat
User manual LoopTag (multilingual)
User manual SlingBelt (multilingual)
User Manual Carina350EM/EE (multilingual)
Produktblad Carina350 SE
Service manual Carina EM EE + with low legs
User manual RisePorto (multilingual).pdf
Produktbroschyr RisePorto SE
Tekniskt datablad RisePorto300 SE
Tekniskt datablad RisePorto450 SE
Service manual RisePorto
Brosjyre aktivitetssett Playpak
Brukermanual aktivitetssett Playpak
Brukermanual aktivitetssete Scooot
Brosjyre Maxi 2 og Medi 2
Datablad Vision
Hvordan velge riktig bord
Datablad Ergobord ST
Brukermanual Ergobord ST
User manual Removable side fence (multilingual)
Brochure Tripod Partner
Brochure Sistematica
Brochure AXS stigtrinn
Brochure D-TRAN
Brochure Autoslide
Brochure Kran1213
Brochure FEAL
Brochure HandiPSB
Brochure Paravan seat
Brochure Unwin Profilskinne 1/2
Brochure Unwin skinne
Brochure Unwin Solo
Brochure HandiSecure skinne
Brochure HandiSecure punkt
Brochure 33000127
Brochure IN8011 lastestropp
Brochure Ladepakke 1
Brochure IN1542 MB Vito 639
Brosjyre Image 3
Brukermanual Image 3
Tekniske data Image 3
Quick guide Image 3
Tilbehørsoversikt Image 3
Brochure Easyglide
User manual FootStoolCover (multilingual)
EvaDrive_EN_INT_8sid_1601_low.pdf
Manual EvaDrive multilingual_904_rev01_1909
Servicemanual 905 EvaDrive rev1 sv_1909
Bruksanvisning CuroCell S.A.M. Switch og CuroCell S.A.M. Switch CF16.pdf
Manual Easy Roll 2way&4way
EasyRoll Sliding Draw 4
Manual EasyRoll Underpad
Manual EasyRoll Inco.
A-Series Brochure Europe.pdf
IMG_9198.psd
Produktblad Hemvårdspaket SE
User manual HeadSupport EN INT
BasicSling User Manual Multilingual DHG
Servicemanual Eva 400, 450, 600 DHG
Manual AutoSlide (multilingual) DHG
Produktblad Castor
Produktblad Eva450EE DHG
Produktblad Eva450EE Low legs DHG
Produktblad Eva600EE DHG
Produktblad Eva600EE Low legs DHG
SE Produktblad MiniLift200 DHG
SE Produktblad ReTurn7400 DHG
SE Produktblad ReTurn7500i DHG
SE Produktblad ReTurn7600 DHG
FlexiGrip Manual DHG
EvaDrive Broshyr SE DHG
QuickMove Broschyr SE DHG
Vega505 Broschyr DHG
ReTurn Produktbroschyr SE DHG
RiseAtlasSeries Manual Multilingual DHG
EasySlide Disposable Broschyr SE DHG
EasySlide Broschyr SE DHG
Utprovningsprotokoll HygieneSling w BackSupport SE DHG
Bure Double 2.0 User Manual (ML) DHG
Mover Plus - User Manual (ML) DHG
Mover Plus - produktblad (SE)
EASY SoftBack - produktblad (SE)
EASY HighBack - produktblad (SE)
Bure XL - produktblad (SE)
Bure Standard/S - produktblad (SE)
Bure Rise & Go DB - produktblad (SE)
Bure Rise & Go - produktblad (SE)
Bure Ortho/Ortho S/Space - produktblad (SE)
Bure Low - produktblad (SE)
Bure Double 2.0 - produktblad (SE)
Amfibi XL - produktblad (SE)
Amfibi XL - bruksanvisning (SE)
Bure Double 2.0 - manual (SE)
Bure Standard/S/Low/Low S -Bruksanvisning Teknisk manual Servicemanual SE (DHG)
Bure Ortho/Space El - bruksanvisning (SE)
Bure Ortho/Space Gas - bruksanvisning (SE)
Bure Rise & Go - bruksanvisning (SE)
Bure Rise & Go DB User manual (ML) DHG
Bure XL - manual (SE) DHG
EASY HighBack - manual SE (DHG)
EASY SoftBack - manual SE (DHG)
Mover Plus - manual /servicemanual (SE) DHG
Mover Aqua - manual ML DHG
Bure Double 2.0 - teknisk manual (SE)
Bure Standard/Low/S - teknisk manual (SE)
Bure Ortho/Ortho S/Space - teknisk manual (SE)
Bure Rise & Go - teknisk manual (SE)
Bure Rise & Go DB - teknisk manual (SE)
Bure XL - teknisk manual (SE)
EASY HighBack - teknisk manual (SE)
EASY SoftBack - teknisk manual (SE)
Amfibi XL - teknisk manual (SE)
Raizer - produktblad (SE)
Raizer - bruksanvisning (SE)
TR 2000 - produktblad (SE)
TR 3000 - produktblad (SE)
TR 3200 - produktblad (SE)
TR 4200 Atlas Junior - produktblad (SE)
TR Comfortline - produktblad (SE)
Hyper Foam Plus Clinic - produktblad (SE)
Hyper Foam Plus Clinic - bruksanvisning (SE)
Hyper Foam Visco Clinic - produktblad (SE)
Hyper Foam Visco Clinic - bruksanvisning (SE)
Hyper Foam 2 Clinic - produktblad (SE) dhg
Hyper Foam 2 Clinic - bruksanvisning (SE) dhg
Maxx 250 Clinic - produktblad (SE)
Maxx 250 Clinic - bruksanvisning (SE)
Evaq Pro II - produktblad (SE) dhg
Evaq Pro II - bruksanvisning (SE) dhg
Evaq Pro Visco - produktblad (SE)
Evaq Pro Visco - bruksanvisning (SE)
Evaq Pro XL - produktblad (SE) dhg
Evaq Pro XL - bruksanvisning (SE) dhg
IsoAir - produktblad (SE)
IsoAir - bruksanvisning (SE)
IsoAir - snabbguide (SE)
Pro-CARE Auto - produktblad (SE)
Pro-CARE Auto - bruksanvisning (SE)
Pro-CARE Auto - snabbguide (SE)
Pro-CARE Auto PLUS - produktblad (SE)
Pro-CARE Auto PLUS - bruksanvisning (SE)
Pro-CARE Auto PLUS - snabbguide (SE)
Pro-CARE 2 - produktblad (SE)
Pro-CARE 2 - bruksanvisning (SE)
Pro-CARE 2 - snabbguide (SE)
SofCare - produktblad (SE)
SofCare - bruksanvisning (SE)
SofCare - kortinfo (SE)
Static Air HZ, HZ EVAQ- produktblad (SE) dhg
Static Air HZ, HZ EVAQ - bruksanvisning (SE) dhg
Heel Up - produktblad (SE)
Heel Up - bruksanvisning (SE)
Repose hälavlastning - produktblad (SE)
Repose hälavlastning - bruksanvisning (SE)
Stolvåg - produktblad (SE)
Personvåg med pelare och mätsticka - produktblad (SE)
Personvåg för tunga brukare - produktblad (SE)
Rullstolsvåg med handtag - produktblad (SE)
Rullstolsvåg - produktblad (SE)
Personvåg - produktblad (SE)
Resilience säng - produktblad (SE)
Pillerkrossare - produktblad (SE)
Produktkatalog - Gate Rehab Development (SE)
Produktkatalog - Gåbord (SE)
Produktkatalog Hygienstolar (SE)
Raizer II - bruksanvisning (SE)
Raizer II - snabbguide (SE)
Mover Aqua - snabbguide (SE)
Kampanj! Raizer II
Kampanj! Stolvåg och Personvåg från Shekel
Static Air HZ, HZ EVAQ- kortmanual (SE)
Intelligent Air - produktblad (SE)
Transflo Bari sittdyna - produktblad (SE)
Ergotip - produktblad (SE)
Ergotip - bruksanvisning (SE)
Raizer II - produktblad (SE)
Dyna-Flex Sittdyna - produktblad SE
Dyna-Tek Pad Sittdyna - produktblad SE
Dyna-Form Mercury Advanced Alternerande Sittdyna - produktblad SE
Dyna-Form Mercury Advanced Alternerad Sittdyna - bruksanvisning SE
Tryckreducerande sittdynor - bruksanvisning SE
Resilience - Tillbehör och reservdelar SE
Resilience - Bruksanvisning SE
Manual sängbord DHG
Storleksguide för lyftselar DHG
Vega 505EE User manual (ML) DHG
Bälten som ger stöd - Produktblad DHG
Service Manual RoWalker Aug 2020(DHG)
Bure Ortho Bure Space Bruksanvisning Teknisk manual Servicemanual SE (DHG)
Maxx 250 Clinic Funke Manual
Evaq Pro II Funke Manual
Hyper Foam PLUS clinic Funke Manual
Hyper Foam 2 Clinic Funke Manual
Evaq Pro XL Funke Manual
Evaq Pro Visco Funke Manual
Evaq Pro II Funke Manual
Duo manual SE DHG
Kirton Produktkatalog SE DHG
Florian Elite manual SE DHG
Omega Manual SE DHG
G2 Manual SE DHG
MilkyWay produktblad
PRODUKTBLAD QUICKLINK DHG
Manual Quicklink DHG
Dyna-Form Mercury Produktblad SE
Manual Skummadrasser DHG
User manual ThoraxSling ML (DHG)
User manual AdjustmentLoop ML (DHG)
User manual Castor SE DHG
User manual SlingBar Aug 2020 SE
Produktfolder MilkyWay SE dhg
Manual Arm Stöd / Hinged arm support
Product info sheet DK
User manual Dyna-Form Mercury
User manual Pro-Care Auto DHG
Produktblad Mercury SE DHG
Produktblad Jupiter SE DHG
Produktblad Resilience SE DHG
Manual Resilience SE DHG
Certificate 14001-ENGUS-UKAS
Certificate 13485-ENGUS-UKAS
TopSheet manual 210923 ML (DHG)
AmpSling manual 210901 ML DHG
AutoSlide manual ML DHG
Air Suresse User Manual Issue 7 Sep 2019_SV
Air Suresse manual SV
Mercury Advance SmartCare User Manual SE DHG
Dyna-Form Static Air HZ Service Procedure Document Issue 2_SV
Dyna-Form Static Air HZ Produktblad SE DHG
Dyna-Form SA HZ user manual SE DHG
User manual Mover Aqua ML DHG
ReadySlide IFU ML DHG
Manual Procare auto plus auto plus bariatric DHG
Mover Aqua Produktblad SE DHG
Bure Standard/S Bure Low/S IFU ML DHG
Combi, attendant operated manual ML DHG
Combi, commode/shower chair, manual tilt ML DHG
Manual_Combi-self-propelled DHG ML
ErgoTip IFU DanRehab 1121
IFU TR 2000 3000 Operating manual SE 2021
TR 3200 - Operating manual SE 2021
TR 4000 4200 - Operating manual SE 2021
TR COMFORTLINE II - Produktblad SV
TR COMFORTLINE - IFU Operating manual SV 1.7
EasyRoll Sliding Sheets IFU ML DHG
EasyRoll2+4Way_IFU_ML DHG
EasySlide Manual ML
Lakan för alla tillfällen
Dyna-Form IFU Svenska
Quattro Systems User Manual (multi-language)
Static Air HZ Produktblad SV
Dyna-Form Mercury Fire Evac SE_ Product Sheet
Mercury Advance SMARTcare IFU Svenska
Air Suresse broschyr SV
Dyna-tek Posture Visco Produktblad SE
Dyna-Form® Mercury Advance Alternating Cushion sittkudde användarmanual SE
DynaTek sittdyna produktblad SE
Air Suresse Service Manual SV
Mercury Advance Service Manual SV
Mercury Advance produktblad
Dali produktbroschyr
Dali Stigelmeyer manual SV
Regia Stigelmeyer manual SV
Libra vårdsäng Stiegelmeyer Sv
HygieneSling manual ML DHG
Guide DHG:s selar
Mover Plus - User Manual (ML) DHG
Quattro_Acute_Brochure SV
Quattro_Plus_Brochure_SV
Produktblad förhöjningsklossar
Madrassinventering
Cartial Optima IFU SE
Guide till val av antidecubitusmadrass
ReTurn 7600 Service Manual (EN)
LEJRELET Tube 125 User Manual (Multi-Lingual)
LEJRELET Tube 250 User Manual (Multi-Lingual)
LEJRELET Wedge User Manual (Multi-Lingual)
LEJRELET Pad High User Manual (Multi-Lingual)
LEJRELET Pad Low User Manual (Multi-Lingual)
LEJRELET Oval User Manual (Multi-Lingual)
Vendlet V5S User Manual
Vendlet V5S Speed Adjust & Bari Quick Reference Guide
V5S Quick Reference Guide
VENDLET Standard User Manual (EN)
ReTurn7500i/ReTurn7400 manual
ReTurn7600 usermanual
ClassicSling user manual
BasicSling Bruksanvisning
AmpSling bruksanvisning
HygieneSling bruksanvisning
AmpHBSling bruksanvisning
StandingVest bruksanvisning
StretcherSling bruksanvisning
LimbSling bruksanvisning
EasySlide engångsbruk, bruksanvisning
WendyLett2Way + WendyLett4Way bruksanvisning
VENDLET Standard bruksanvisning
RollerSlide bruksanvisning
Engångsskyddsfodral & skyddsfodral bruksanvisning
OneWaySlide bruksanvisning
OneWaySlide Tub bruksanvisning
EasySlide bruksanvisning
Positioning Cover bruksanvisning
ReTurnBelt bruksanvisning
EasyBelt / FlexiBelt bruksanvisning
FootStool bruksanvisning
FlexiMove (mini) bruksanvisning
TurnTable 38 bruksanvisning
Gåbord Produktkatalog
Bure Double 2.0 Linak bruksanvisning
Bure Standard/Low Linak bruksanvisning
Bure Space bruksanvisning
Bure Space Linak bruksanvisning
Bure XL bruksanvisning
Bure Rise & Go DB Linak bruksanvisning
Eva450/600 bruksanvisning
Carina350EM/Carina350EE bruksanvisning
Castor Gantry bruksanvisning
SlingBarWrap bruksanvisnng
Slingbar RFL X4 bruksanvisning
FlexiMove bruksanvisning
VENDLET V5S, V5S+, V5S Speed Adjust, V5S+ Speed Adjust bruksanvisning
Bruksanvisning Heavy duty
Duschbänk bruksanvisning
Förhöjning av toalettsits med lock
Förhöjning av toalettsits med armstöd och lock
Resilience bruksanvisning
Psykiatriska sängar broschyr
Olympia Broschyr
Regia Broschyr
Gigant Broschyr
Evario One Broschyr
Evario Broschyr
Burmeier sängbord
Stiegelmeyer sängbord
Stiegelmeyer Nattduksbord till sjukhus broschyr-INT-SV-V04
Raizer M Användarmanual (SE)
Raizer II Användarmanual (SE)
Raizer M Guide de l’utilisateur
Bure Rise&Go IFU (ML) rev2 Linak
Bure Double IFU (ML) rev2 Linak
Bure Double IFU (ML) rev2 Linak
Bure Standard, Low IFU (ML) rev2 Linak
Bure Space IFU (ML) rev2 Linak
Vendlet Standard produktblad
4.5.1 Dyna-Form Mercury Fire Evac Produktblad
IFU Dyna-Form Overlay Superior (ML)
Dyna-Form Overlay Superior Brochure SE
Dyna-Form Static Air HZ Produktblad SE
Raizer II Produktblad (SE)
WendyLett 4way Inko 1648
Hyresavtal Uthyrning SE 2023
Dyna-Form Jupiter Produktblad SE
Dyna-Form Jupiter Produktblad SE
Dyna-Form Jupiter Produktblad SE
Dyna-Form Jupiter produktblad SE.
Dyna-Form Mercury Fire Evac Produktblad
Användarmanual (IFU) Ergotip SE
Dyna-Form Mercury Produktblad SE
Dyna-Form Mercury Produktblad SE
Dyna-Form Mercury Produktblad SE
User manual Shower Stool soft seat (ML)
Användarmanual Ergotip SVENSK
Linido Catalogue DHG
Gåbord produktkatalog
Shower-stool soft-Bruksanvisning
Bäddkort och Glid och Draglakan

Dyna-Form® Wedge Kliniska dokument

Bure Stand Tall Walker – fallstudie från Sahlgrenska Universitetssjukhus
Bure Stand Tall Walker – fallstudie från Örebro Universitetssjukhus
Bure Stand Tall Walker – fallstudie från Karolinska Universitetssjukhuset
Bure Rise & Go – fallstudie från Kungälvs sjukhus
Affisch för sittande hållning från OT Conference 2019 i Australien
Standardiserade madrasser för kostnadsbesparingar i den offentliga akutvården – Wounds UK 2018
Specialstolar: Kroppsställningens roll i trycksårsbehandling – Wounds UK 2018
Behandla redan befintliga trycksår vid inläggning: vikten av att tillhandahålla utbildning och utrustning – Wounds UK 2018
Utvärdering av hybridmadrassen Mercury Advance på Minster Grange Care Home i NHS Vale of York CCG – Wounds UK 2018
Granskning av läkningshastigheten för trycksår på ett akutsjukhus
Prestanda för sittdynor i stolar med högt ryggstöd – Transflo Sittdyna
Förbättra skyddet – klinisk fallstudie
Bevispaket
Klinisk granskning
Klinisk granskning
Bevispaket
Minska antalet sjukhusförvärvade trycksår: affärsfallet för inköp av ny teknik
Skydda orörliga, svaga patienter med ortopediska trauman mot trycksår – Wounds UK 2017
Tillhandahålla trycksårsvård för den bariatriska patientgruppen – Wounds UK 2017
Kan stödytor med integrerade hälzoner motverka trycksår på hälarna – Wounds UK 2017
Leverera SMARTcare – med innovativ teknik för förebyggande av trycksår – Wounds UK 2017
Be Clear on S.H.E.A.R – Wounds UK 2017
Minska antalet sjukhusförvärvade trycksår: Implementering av hybridteknik – Wounds UK 2017
Ett holistiskt tillvägagångssätt för att förebygga trycksår – Wounds UK 2017
Dyna-Tek® Intelligent Air – fallstudie 2
Dyna-Tek® Intelligent Air – fallstudie 1
Förbättra resultat och sänk kostnader genom att implementera hybridmadrasser i den offentliga akutvården
Minska antalet trycksår och sänk kostnaderna – en stegvis förändring mot bättre vårdleverans genom implementering av hybridteknik; erfarenheter från de som varit först ut med att prova
Utvärdering av klinisk effektivitet och kostnadseffektivitet för Dyna-Form Static Air HZ i intermediärvårdmiljön
En stegvis förändring mot bättre förebyggande av trycksår: Verkliga bevis från en storskalig utvärdering på flera platser av en hybridmadrass
En utvärdering av madrassen Dyna-Form Static Air HZ på en thoraxavdelning för 351 patienter
Förutrusta en mottagningsenhet på 188 bäddar med Dyna-Form Static Air HZ-madrasser
Kan skador förhindras om varje patient som är i riskzon för att utveckla trycksår på hälarna utrustas med en Dyna-Tek Hälsko?
Klinisk utvärdering av en icke-eldriven hybridyta
Implementera hybrida stödytor: viktiga komponenter för en stegvis förändring mot bättre förebyggande av trycksår
Analys av tryckkartläggning
Analys av tryckkartläggning
Analys av tryckkartläggning
Analys av tryckkartläggning
Analys av tryckkartläggning
Analys av tryckkartläggning
Analys av tryckkartläggning
En utvärdering av tryckreduceringsmadrasser
Tidigt ingripande med skumpositioneringsenheter för att förhindra trycksår på hälen
Utveckling av en robust process för att utvärdera hybrida stödytor
En klinisk och ekonomisk utredning om användning av hybrid tryckavlastningsutrustning
Utvärdering av patientresultat: Trycksårsförebyggande madrasser
Dyna-Form® Mercury Advance – analys av tryckkartläggning
Klinisk fallstudie
Förebyggande av trycksår i akutsjukvården
Förebyggande av trycksår – klinisk fallstudie
Förbättrade patienterfarenheter och resultat
Tryckfördelande ytor i akutvården
Förbättrad patientupplevelse – klinisk fallstudie
Wounds International Hybrids – kliniskt dokument
En klinisk och ekonomisk utredning om användning av hybrid tryckavlastningsutrustning
Använda innovation för att minska antalet sjukhusförvärvade trycksår och kostnaden för uthyrningsprodukter
12 månaders uppföljningsstudie av hybridmadrassteknik
En undersökning av användningen av hybridmadrassteknik för att minska incidenser och kostnader
Fördelar med hybrida stödytor i vårdhem i Staffordshire
Välkomna innovation för att minska antalet sjukhusförvärvade trycksår
Verkliga bevis från en storskalig utvärdering på flera platser av en hybridmadrass
Analys av tryckkartläggning
Modern sårvård – klinisk fallstudie
Modern sårvård – klinisk fallstudie
Analys av tryckkartläggning
Analys av tryckkartläggning
Modern sårvård – klinisk fallstudie
Analys av tryckkartläggning
Förbättrad patientvård med en ny generation innovativa standardstödytor
Hälavlastningszon
Utveckling och preliminär utvärdering av en statisk luftmadrass med hälavlastningszon
Tryckkartläggning av Static Air HZ jämfört med Static Air
Bidrar ledade sängramar till ökad förekomst av trycksår på hälen?
Wounds International Hybrids – kliniskt dokument
Utvärdering av Dyna-Form® Static Air HZ på en thoraxavdelning
Positiva resultat för patienter, personal och hälso- och sjukvårdsstyrelsen när sängarna är förutrustade med en dynamisk yta – Dyna-Form® Static Air HZ
Dyna-Form® Static Air HZ-madrassen kontra dynamisk alternerande cellmadrass – granskning av klinisk och kostnadsmässig effektivitet jämfört med patientupplevelse
Utvärdering av Dyna-Form® Static Air HZ inom hjärtsjukvården
En försiktig metod för att förebygga trycksår inom vårdhem genom samproduktion mellan direkt Direct Healthcare Services och Welsh Wound Innovation Centre
Fördelar med hybridytor på thoraxavdelningar
Effect of Mattress Deployment on Pressure Ulcer Development: A Real World Observational Cohort Experience
Characteristics of Intensive Care Unit (ICU) Patients with Pressure Ulcer Present on Admission, Acquired in ICU, or No Ulceration: A Retrospective Cohort Study
Examining the Carital Optima Air-Float Mattress Through Patient Experience and Pressure Mapping
Pathophysiological Links Between Pressure Ulcers, Pain and the Role of the Support Surface - Prof. Amit Gefen & Esa Soppi
Inte alla hybrider skapas lika: Demonstrerar de terapeutiska skillnaderna mellan skum-i-luft och skum-över-luft-drivna hybridstödytor
Carital Optima - Prescribing Equipment That is Appropriate to a Patient's Highly Complex Needs to Reduce Pain and Improve Quality of Life: A Case Study

Dyna-Form® Wedge Resurser

RiseBasic 300M & 400M Manual multilingual DHG
User manual EasyGlide oval (multilingual) DHG
User manual EasyGlide oval, mini (multilingual)
User manual RollerSlide (multilingual) DHG
User manual WallRack (multilingual) DHG
MoveMaster manual (multilingual) DHG
User manual OneWaySlide Manual (multilingual) DHG
OneWaySlide Tubular Manual (multilingual) DHG
User manual EasySlide (multilingual) DHG 1420 1470
Manual ReadySheet (ML) DHG
User manual ReadyLett (ML) DHG
User manual PositioningCover (multilingual) DHG
TurnTable Soft Manual (ML) DHG
User manual ReadyGrip (multilingual) DHG
Manual ReTurn7600 (multilingual) DHG
User manual ReTurn7400 (multilingual)
Manual QuickMove (multilingual) DHG
User manual EasyBelt & FlexiBelt (multilingual)
Manual EasyBelt & FlexiBelt (multilingual) DHG
WalkingBelt User manual (ML) DHG
Manual ReadyBelt (ML) DHG
User manual RoWalker 400 (multilingual) DHG
User manual LiftSeat (multilingual) DHG
User manual LiftSeat Scoop model 4005 (multilingual) DHG
User manual FlexiMove (multilingual) DHG
User manual FootStool (multilingual) DHG
User manual HeelStrap (multilingual) DHG
User manual SupportStraps (multilingual) DHG
BackSupport Manual (multilingual) DHG
User Manual MiniLift200 (multilingual) DHG
User manual Vega 505EE DHG
Castor Gantry user manual ML DHG
SafeHandlingSheet User Manual ML DHG
User Manual TurningSling (ML) DHG
User manual StandingVest (ML) DHG
User manual LimbSling DHG ML
AdjustmentLoop Manual (multilingual) DHG
User manual BariVest ML DHG
Headsupport user manual (ML) DHG
User Manual SoftLegSupport (ML) DHG
StrapsPadding Manual (ML) DHG
User manual CalfStrap ML DHG
User manual SlingBar (ML) DHG
User manual SlingBarWrap MiniLift (multilingual) DHG
User manual StretcherBar (ML) DHG
BackBoardStraps User manual (ML) DHG
Manual SlingBarRFLX4 EN INT
User Manual Helena (ML) DHG
User manual Disposable cover (multilingual) ML DHG
TurnSheet Manual (Multilingual) DHG
User manual Wendylett (ML) DHG
User manual HighBackSling ML DHG
HighBackSling Disposable Manual (multilingual) DHG
Manual FlexibleSling ML DHG
User manual ShellHBSling (ML) DHG
EasyGlide User manual (multilingual) DHG
HygieneHBSling Manual (multilingual) DHG
Manual WendyLett4Way Inco (ML) DHG
Manual WendyLett2Way & WendyLett4Way (multilingual) DHG
User manual ReTurn7500/ReTurn7400 (multilingual) DHG
RiseAtlas450T & 625T Manual multilingual DHG
AmpSling user manual DHG ML
HygieneLBSling manual DHG ML
HygieneSling Manual (multilingual) DHG
ClassicHBSling User Manual DHG ML
User manual ClassicSling DHG ML
WalkingVest User manual (ML) DHG
Periodic inspection (multilingual) DHG
User Manual MiniLift160 rev 14 (multilingual) DHG
AmpHBSling manual DHG ML
User manual LoopTag (multilingual) dhg
User manual SlingBelt (multilingual) DHG
User Manual Carina350EM/EE (multilingual) DHG
User manual FootStoolCover (multilingual) DHG
User Manual Eva (multilingual) DHG
EasyRoll Inco. manual ML DHG
User manual WendyLean (ML) DHG
User manual TurnTable (multilingual) DHG
Protective and Disposable Covers User manual (multilingual) DHG
User manual FlexiMove (mini) (multilingual) DHG
User manual SitWalk 6080 (multilingual) DHG
User manual AntiSlip (multilingual) DHG
User manual StretcherSling (ML) DHG
LowBackSling User manual ML (DHG)
BariSling User manual ML (DHG)
Manual ReTurnBelt (multilingual) DHG
User manual TurnSafe2 (ML) DHG
Manual EasySlide ML DHG
Care instructions (multilingual) DHG
Safety information (multilingual) DHG
User Manual MiniLift125 (multilingual) DHG
EasyGlide Extra Long 5000 User Manual Multilingual DHG
MiniLift160 Classic User Manual DHG
Dyna-Form Power-Turn Elite – snabbguide och felsökning
Dyna-Form Power-Turn Elite – broschyr
Pro Axis Fåtölj med uppresningsfunktion 19/22 tum – bruksanvisning
Pro Axis Fåtölj med uppresningsfunktion 25 tum/28 tum/31 tum/34 tum – bruksanvisning
Bure Standard – teknisk handbok
Bure Standard Gas – bruksanvisning
Bure Standard Electric – bruksanvisning
Bure Standard – broschyr
EASY SoftBack – teknisk handbok
Bure XL – teknisk handbok
Bure Rise & Go DB – teknisk handbok
Bure Rise & Go – teknisk handbok
Bure Ortho/Ortho S/Space – teknisk handbok
Bure Double 2.0 – teknisk handbok
Mover Aqua – bruksanvisning och teknisk handbok (SE) DHG
EASY SoftBack – bruksanvisning
Bure XL – manual (DHG)
Bure Rise & Go DB – bruksanvisning
Bure Rise & Go – bruksanvisning
Bure Ortho/Ortho S/Space Gas – bruksanvisning
Bure Ortho/Ortho S/Space Electric – bruksanvisning
Bure Double 2.0 Manual – ML DHG
Mover Aqua – broschyr
EASY SoftBack – broschyr
Bure XL – broschyr
Bure Rise & Go DB – broschyr
Bure Rise & Go – broschyr
Bure Ortho/Ortho S/Space – broschyr
Bure Double 2.0 – broschyr
Chatsworth Advance – broschyr
Wendover Advance – broschyr
Chatsworth Advance – bruksanvisning
Wendover Advance – bruksanvisning
Fåtölj med uppresningsfunktion med dubbel motor – bruksanvisning
Fåtölj med uppresningsfunktion och dubbel motor – bruksanvisning
Fåtölj med uppresningsfunktion med enkel motor – bruksanvisning
ProServe® – broschyr
Broschyr
Broschyr
Transflo Bari Sittdyna – broschyr
Transflo Sittdyna – broschyr
Praktisk vägledning för bedömningar av specialstolar
Fero Obesitas Mobil stol – bruksanvisning
Bariatrisk dagstol med hög/låg lutningsvinkel – bruksanvisning
XXL Stand Tall – bruksanvisning
ReTurn7600 – bruksanvisning
Atlas 250 Mobil lyft – bruksanvisning
Mobile Flex 2-Post Gantry Lyftanordning – bruksanvisning
M-200 Stolvåg – bruksanvisning
Fristående vågsystem för säng – bruksanvisning
Fällbar våg med ramp – bruksanvisning
Liko RepoSheet – bruksanvisning
Like Ultra LiftPants – bruksanvisning
Liko UltraTwist Plate – bruksanvisning
Bariatric Floor Bed – bruksanvisning
Mini & Midi Ultima – bruksanvisning
Bruksanvisning
G-2 – teknisk specifikation
Bruksanvisning
Mini/Midi Ultima – tekniska specifikationer
Bruksanvisning
Stirling – teknisk specifikation
Bruksanvisning
Regent – teknisk specifikation
Bruksanvisning
Omega – tekniska specifikationer
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Florien II – teknisk specifikation
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Encora – teknisk specifikation
Bruksanvisning
G-2 – teknisk specifikation
Bruksanvisning
Bruksanvisning – motordriven och reglerad rörelse
Handbok med tekniska specifikationer
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Servicehandbok
Broschyr
Produktsortiment för trycksårsvård
Broschyr
Bruksanvisning
Storlekstabell för sittdynor
Produktsortiment för trycksårsvård
Bruksanvisning
Produktsortiment för trycksårsvård
Broschyr
Felsökning
Produktsortiment för trycksårsvård
Snabbreferens
Broschyr
Servicehandbok
Bruksanvisning
Visoka – bruksanvisning
Snabbguide
Fullständig bruksanvisning
Datablad
CE-certifikat
Broschyr
Fällbara vågar – bruksanvisning
Fullständig bruksanvisning
Fullständig bruksanvisning
Fullständig bruksanvisning
Snabbguide
Fullständig bruksanvisning
Fullständig bruksanvisning
Sling – bruksanvisning
Commode XXL Wheeler – fullständig bruksanvisning
Commode XXL Wheeler – broschyr
Commode XXL Wheeled – fullständig bruksanvisning
Fullständig bruksanvisning
Broschyr
Commode XXL Wheeled – broschyr
Commode X499 – broschyr
Commode X499 – fullständig bruksanvisning
Commode X399 – broschyr
Commode X399 – fullständig bruksanvisning
Fullständig bruksanvisning
Broschyr
Broschyr
Commode Zenith – fullständig bruksanvisning
Fullständig bruksanvisning
Fullständig bruksanvisning
Kliniska bevis
Kliniska bevis
Commode – snabbguide
CE-certifikat
Broschyr
Fullständig bruksanvisning
Broschyr
Fullständig bruksanvisning
Broschyr
Viskoa – bruksanvisning
Fullständig bruksanvisning
Broschyr
Fullständig bruksanvisning
Pro Axis Madrass — bruksanvisning
Snabbguide
Fullständig bruksanvisning
Broschyr
CE-certifikat
CE-certifikat
Fullständig bruksanvisning
Snabbguide
CE-certifikat
Fullständig bruksanvisning
Fullständig bruksanvisning
Fullständig bruksanvisning
CE-certifikat
Broschyr
Fullständig bruksanvisning
CE-certifikat
Broschyr
Fullständig bruksanvisning
Snabbguide
Teknisk
Fullständig bruksanvisning
Datablad
CE-certifikat
Fullständig bruksanvisning
Broschyr
Snabbguide
Litteratur
Snabbguide
Servicehandbok
Bruksanvisning
Broschyr
Broschyr
Broschyr
Broschyr
Broschyr
Broschyr
Broschyr
Broschyr
Bruksanvisning
Broschyr
Bruksanvisning
Broschyr
Bruksanvisning
Broschyr
Bruksanvisning
Broschyr
Bruksanvisning
Broschyr
Bruksanvisning
Broschyr
Storlekstabell för sittdynor
Bruksanvisning
Broschyr
Snabbvalsguide – väggplansch
Broschyr
Broschyr
Broschyr
Broschyr
Broschyr
Broschyr
Broschyr
Broschyr
Bruksanvisning
Broschyr
Hemvårdssäng
Hälkudde – bruksanvisning
Hälsko – bruksanvisning
Broschyr
Broschyr
Dyna-Form Mercury Advance Bari - Bruksanvisning
Servicehandbok
Broschyr
Bruksanvisning
Servicehandbok
Broschyr
Tryck vid kontaktytor
Snabbguide
Servicehandbok
Bruksanvisning
Broschyr
Vikblad
Snabbguide
Installationsguide
Servicehandbok
Bruksanvisning
Broschyr
Vikblad
Snabbguide
Installationsguide
Servicehandbok
Bruksanvisning
Broschyr
Användarhandbok
Snabbreferens
Felsökning
Servicehandbok
Broschyr
Broschyr
Serviceprocedur
Produktsortiment för trycksårsvård
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Tekniskt datablad RiseBasic440M SE
Tekniskt datablad RiseBasic300M SE
Produktbroschyr RiseBasic SE DHG
Bruksanvisning RiseBasic SE
MilkyWay - Handbook Instructions for design and installation
MilkyWay - Technical information and article list
Service manual RiseBasic
Technical information and accessories - overview (multilingual)
Broschyr, Lösningar för infektionskontroll SE
User manual EasyGlide oval (multilingual)
User manual EasyGlide oval, mini (multilingual)
Produktblad RollerSlide SE DHG
Product leaflet RollerSlide