Periodisk Inspektion av RoMedic Lyftselar

Periodisk Inspektion av RoMedic Lyftselar

Dokument: Periodisk inspektion av DHG lyftselar

Inspektera produktetiketten

Etiketten som sitter på baksidan av lyftselen, har en del märkningar som skall gå att utläsa vid inspektion, maxlast, artikelnummer, serienummer, storlek, tillverkningsår och tvättråd.

Notera att informationen om lyftselens tillverkningsår och serienummer finns inuti den vävda etiketten.