Reklamationer

När du vill anmäla en reklamation vänligen skicka oss dessa upplysningar:

  • Ditt namn och kontaktinformation (telefon och e-postadress)
  • Företagsnamn
  • Produktens serienummer eller Lot-nummer
  • En beskrivning av problemet
  • Bifoga en bild och/eller en video av den felande produkten

För reklamation / serviceärenden vänligen kontakta kundservice: [email protected]

För serviceärenden Raizer, vänligen se denna blankett:

För övriga serviceärenden, vänligen se denna blankett:

Öppettider: måndag-fredag 08.00-16.30

Kontakta kundservice på:

T: 08-557 62 200