Ethos Education – Utbildningsprogram

Vi vill inspirera er med utbildningar där vi fokuserar på ”NÄR-VAD-HUR” våra hjälpmedel ska användas.

Att vara lösningsorienterad har länge varit vårt signum och därför kommer vi även ha med tips och råd för de problemställningar vi ofta får från vårdpersonal.

Några av våra utbildningar är uppdelade i olika steg. Om du genomför alla stegen i kursen, erhåller du ett kurscertifikat.

Vill ni att vi kommer till er arbetsplats för att hålla utbildningen, så ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter står under repektive utbildning.


Inspelning från seminarium:

SENASTE NYTT INOM FÖREBYGGANDE AV TRYCKSÅR 2022, webbinarium

DHG arrangerade en förmiddag 220902 där vi bland annat tog del av hur en arbetsplats kan minska andelen trycksår på särskilt boende från över 16% ner till 4%. Ett helt nytt riskbedömningsverktyg Purpose-T presenterades samt hur det kan implementeras i vården. Under webbinariet finns möjlighet till att ställa frågor till vår moderator.

Webbinariet riktar sig främst till vårdenhetschefer/personal som tar beslut om hur ni arbetar med trycksår tex. MAS, vårdutvecklare, såransvarig, hjälpmedelskonsulent/MAR.

Ta tillfället i akt och lyssna på inspelningen från våra duktiga föreläsare:
Malin Munter, Såransvarig sjuksköterska Jönköpings kommun, grundare av Sårpodden, styrelsemedlem i SSiS och chefredaktör för Sårjournalen.

Lisa Hultin, Specialistsjuksköterska inom vård av äldre och adjunkt med klinisk tjänstgöring vid verksamhetsområde geriatrik, Akademiska sjukhuset. Med. Dr. vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.  

Kursdatum:
7 okt och den 28 okt

Läs mer här.


POSITIONERING I SÄNG STEG 1-3

FRÅN LIGGANDE TILL GÅENDE STEG 1-3

FÖRFLYTTNINGAR MED HÖG VÅRDTYNGD

Ett webbinarium där vi går igenom olika förflyttningslösningar och hur man kan arbeta med enklare hjälpmedel för att positionera brukare i säng. (Steg 1, 2 och 3)

Kursdatum:

8 sept, 4 okt, 1 nov, 6 dec

Läs och anmäl dig här.

Ett lärorikt webbinarium där vi går igenom olika förflyttningslösningar och hur man kan arbeta med hjälpmedel för att mobilisera brukare från liggande i säng till sittande på sängkant och vidare upp till gående.

Kursdatum:          

13 sept, 6 okt, 8 nov, 7 dec

Läs och anmäl dig här.

Hög vårdtyngd behöver inte alltid betyda att brukaren väger mycket utan det kan bero på flera andra orsaker. Ni är därför välkomna till ett webbinarium där vi visar hur ni kan aktivera och förflytta brukare med hög vårdtyngd mycket säkrare.

Kursdatum:

Kontakta oss för utbildning på er arbetsplats eller ytterligare information.


REDUCERA RISK FÖR TRYCKSÅR MED DHG

En utbildning för dig som är ny inom området förbyggande av trycksår eller för dig som vill friska upp befintlig kunskap i ämnet.

Trycksår uppstår när huden och underliggande vävnad skadas. I mycket allvarliga fall kan även underliggande muskulatur och skelett skadas.

Kursdatum:
Kommer snart.

Läs och anmäl dig här.