Ethos Education – Utbildningsprogram

Vi vill inspirera er med utbildningar där vi fokuserar på ”NÄR-VAD-HUR” våra hjälpmedel ska användas.

Att vara lösningsorienterad har länge varit vårt signum och därför kommer vi även ha med tips och råd för de problemställningar vi ofta får från vårdpersonal.

Några av våra utbildningar är uppdelade i olika steg. Om du genomför alla stegen i kursen, erhåller du ett kurscertifikat.

Vill ni att vi kommer till er arbetsplats för att hålla utbildningen, så ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter står under repektive utbildning.


Inbjudan till utbildning:

Reducera vårdtyngden med hjälp av positionering och motoriserade vändlakan

Inom vården sker dagligen förflyttningar med hög vårdtyngd. Hög vårdtyngd behöver inte alltid betyda att brukaren väger mycket utan det kan bero på flera andra orsaker. Exempelvis att brukaren har passivitet, rörelseinskränkningar, smärta, rädsla, nedsatt motivation eller inte kan ta instruktioner mm.

Ni är därför varmt välkomna till en utbildning där vi under 3 timmar går igenom ergonomiska principer, ansvar samt visar evidensbaserade lösningar och praktiskt övar på hur man kan positionerar och förflyttar brukare med hög vårdtyngd mycket säkrare.

Vi kommer att använda oss av motoriserade hjälpmedel så som 4-vägs glidlakan och lyft samt VendLet systemet.

Kursdatum: 29 mars, 23 maj, 5 september, 8 november 2023, kl. 13-16.00

Kostnadsfritt.

Läs mer här.

Vår serie av webinarier är fria att använda och dela med sig av inom arbetslaget


POSITIONERING I SÄNG STEG 1-3

FRÅN LIGGANDE TILL GÅENDE STEG 1-3

FÖRFLYTTNINGAR MED HÖG VÅRDTYNGD

Ett webbinarium där vi går igenom olika förflyttningslösningar och hur man kan arbeta med enklare hjälpmedel för att positionera brukare i säng. (Steg 1, 2 och 3)

Läs och anmäl dig här.

Ett lärorikt webbinarium där vi går igenom olika förflyttningslösningar och hur man kan arbeta med hjälpmedel för att mobilisera brukare från liggande i säng till sittande på sängkant och vidare upp till gående.

Läs och anmäl dig här.

Hög vårdtyngd behöver inte alltid betyda att brukaren väger mycket utan det kan bero på flera andra orsaker. Ni är därför välkomna till ett webbinarium där vi visar hur ni kan aktivera och förflytta brukare med hög vårdtyngd mycket säkrare.

Kursdatum:

Kontakta oss för utbildning på er arbetsplats eller ytterligare information.


REDUCERA RISK FÖR TRYCKSÅR MED DHG

En utbildning för dig som är ny inom området förbyggande av trycksår eller för dig som vill friska upp befintlig kunskap i ämnet.

Trycksår uppstår när huden och underliggande vävnad skadas. I mycket allvarliga fall kan även underliggande muskulatur och skelett skadas.

Kursdatum:
Kommer snart.

Läs och anmäl dig här.