StretcherSling

For løfting og forflytning av brukere i en liggende stilling

StretcherSling er en løftesele som brukes i kombinasjon med mobile

Vis produkt

SafeHandlingSheet

For horisontal løfting og posisjonering med topunkts løftebøyle

SafeHandlingSheet er et laken som brukes til løfting i liggende stilling eller

Vis produkt