LiftSeat

LiftSeat er utviklet for bruk ved manuell løfting i en sittende stilling Ett vanlig bruksområde er løfting av en bruker

Vis produkt

FlexiMove

Med FlexiMove er det svært lite behov for faktisk løfting

Med FlexiMove er det svært lite behov for faktisk løfting

Vis produkt

SitWalk

Dette hjelpemiddelet har fått sitt navn etter metoden som benyttes for å flytte en bruker bakover i stolen til en

Vis produkt

FootStool

Giver god støtte under brukerens føtter

FootStool brukes til å løfte brukerens knær for å muliggjøre en enklere og sikrere forflytning

Vis produkt

FlexiMove (mini)

FlexiMove – Hjelpemidler for sittende til stående

FlexiMove har flere bruksområder For eksempel som støtte når man hjelper noen med å

Vis produkt