Lokal temadag

Ønsker i at afholde en temadag på jeres arbejdsplads? Kan I samle en gruppe på minimum 20 personer og sætte minimum 4 timer af?

Så kommer vi gerne på besøg, og inspirerer med faglig viden og praksisnære workshops. Det er muligt at få teoretiske oplæg om følgende emner:

  • Omsorgspåførte sår
  • Praksisnær lejring
  • Søvn
  • Biomekanik – Ergonomi og forflytning
  • Gældende lovgivning på forflytnings-området
  • Sansedeprivation – når sanserne er ramt
  • Bariatri – 360 grader omkring den bariatriske borger

Temadagen kan være en blanding af teoretiske oplæg og workshops. I skal selv kunne stille lokaler og undervisningsfaciliteter til rådighed, herunder projektor og senge, samt sørge for forplejning. Vi medbringer den nyeste viden, samt produkter. Programmet for dagen, dato og tidspunkt aftales med DHG´s Educational Manager Pia Beck.

Book en lokal temadag ved at sende en mail til [email protected].

Pia Beck | DHG Educational Manager

Pia har mere end 20 års erfaring på hjælpemiddelområdet og har stor erfaring inden for forflytnings- og lejringsområdet. Det værende sig både den teoretiske og kliniske del. Pia har et stort kendskab til komplekse lejrings- og forflytningsudfordringer og bringer både sin teoretiske viden og praktiske erfaring i spil, for at løse lige netop jeres udfordringer.

Pia har de sidste 10 år stået i spidsen for en lang række seminarer og workshops, hvor deltagerne har repræsenteret et bredt udsnit af de sundhedsprofessionelle uddannelser, vi har i Danmark. Derudover er Pia ofte med som rådgiver i komplekse borgersager, og har derfor indgående kendskab til de daglige udfordringer, der kan udspille sig i arbejdet med plejekrævende sengeliggende mennesker, der har brug for hjælp.


Pia Beck kan kontaktes på:
Mobil: 61 24 14 04
Email: [email protected]