Miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG)

Nedenfor beskrives Direct Healthcare Groups overholdelse af kriterier inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse via den globale vejledende standard om social ansvarlighed (ISO 26000). Politikker og dokumenterede procedurer i forbindelse med ESG/CSR vedligeholdes i virksomhedens Business Management System.

Miljø

 • Vores vedligeholdte Business Management System er certificeret i henhold til miljøstandarden BS EN ISO 14001
 • Vi har en dokumenteret procedure for forbrug af ressourcer, der omfatter overvågning af mængder af vand, elektricitet, gas og brændstof til køretøjer
 • Vi har en dokumenteret procedure for affaldshåndtering, som også dækker forurening (land og vand). Vi fremstiller ikke produkter, der kan medføre luftforurening (emissioner).
 • Vi har også en dokumenteret procedure, der sikrer, at vi overholder gældende miljølovgivning, herunder vedligeholdelse af et juridisk register, der gennemgås hvert halve år.

Sociale forhold

 • Alle leverandører anmodes om at udfylde et spørgeskema til leverandørevaluering, der omfatter CSR, miljø-, sundheds- og sikkerhedskrav.
 • Vi yder støtte til to lokale rugbyklubber og donerer også til velgørenhedsorganisationen Woundcare4Heroes.
 • Vi udfører et systematisk arbejdsmiljøarbejde for at sikre sundhed og trivsel for alle medarbejdere, besøgende og leverandører.
 • Alle forretningskritiske beslutninger træffes med inddragelse af virksomhedens interessenter.

God selskabsledelse

 • Alle selskabets regnskabsprocedurer er i overensstemmelse med IFRS.
 • Vi er forpligtet til at udføre vores anliggender etisk og lovligt, og vi arbejder i henhold til virksomhedens adfærdskodeks. Dette kommunikeres til alle nye medarbejdere ved tiltrædelse og er tilgængeligt for interne/eksterne interessenter via vores virksomheds websted.
 • Vores retningslinjer for etik og compliance er baseret på Eucomeds etiske regler, som kan findes på vores virksomheds websted. Vi har også en etisk hotline, hvis interne/eksterne interessenter har spørgsmål om nogle af emnerne vedrørende overholdelse af vores virksomhedsregler.