Milieu, Maatschappij en Corporate Governance (ESG)

Het onderstaande beschrijft hoe Direct Healthcare Group de criteria voor Milieu, Maatschappij en Corporate Governance naleeft volgens de Internationale Richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (ISO 26000). Het beleid en de gedocumenteerde procedures in verband met ESG/MVO worden onderhouden in het Bedrijfmanagementsysteem.

Milieu

 • Ons onderhouden Bedrijfsmanagementsysteem is gecertificeerd voor de Milieunorm BS EN ISO 14001
 • We hebben een gedocumenteerde procedure voor Verbruik van Hulpbronnen die het verbruik van de hoeveelheden water, elektriciteit, gas en brandstof voor voertuigen bijhoudt.
 • We hebben een gedocumenteerde procedure voor Afvalbeheer die ook Vervuiling (land en water) omvat. We fabriceren geen producten die zouden leiden tot luchtverontreiniging (emissies).
 • We hebben ook een gedocumenteerde procedure die verzekert dat we de toepasselijke milieuwetgeving naleven, waaronder het bijhouden van een wettelijk register dat tweejaarlijks wordt gecontroleerd.

Sociaal

 • Alle leveranciers zijn verplicht een Evaluatievragenlijst voor Leveranciers in te vullen met CSR-, Milieu-, en Gezondheids- en Veiligheidsvereisten.
 • We steunen twee lokale rugbyclubs en doneren ook aan de liefdadigheidsorganisatie Woundcare4Heroes.
 • We werken volgens de OHSAS 18001 Norm (Managementsysteem voor Gezondheid en Veiligheid op het werk) en voeren risicoanalyses uit van alle uitrusting en activiteiten om de gezondheid en het welzijn van alle werknemers, bezoekers en aannemers te verzekeren.
 • Alle bedrijfskritische beslissingen worden genomen met de betrokkenheid van alle belanghebbenden van het bedrijf.

Bestuur

 • Alle boekhoudprocedures van het bedrijf voldoen aan de IFRS.
 • We streven ernaar onze zaken ethisch en wettelijk uit te voeren, in overeenstemming met de Gedragscode van het bedrijf. Dit wordt bij de introductie gecommuniceerd aan alle nieuwe werknemers en is beschikbaar voor interne/externe belanghebbenden via onze bedrijfswebsite.
 • Onze Richtlijnen voor Ethiek en Compliance zijn gebaseerd op de Eucomed Code voor Ethische Bedrijfspraktijken die op onze bedrijfswebsite te lezen is. We hebben ook een Ethiek Hotline indien interne/externe belanghebbenden vragen zouden hebben over een van de onderwerpen inzake de Compliance van onze organisatie.