VISION OG MISSION

VISION


At fremme sundheden hos personer med formindsket bevægelsesførlighed ved at bruge innovative og gennemprøvede løsninger til at give en sikker pleje, der ydes i dag og den pleje, der skal ydes i morgen.

MISSION


DHG støtter konstant vores sundhedspartnere og de mennesker, hvis sundhedsbehov de tjener, ved at levere løsninger, der forbedrer de vitale forbindelser mellem bevægelse og sundhed. Alt sammen fører til de bedste restitutionsresultater og sund uafhængighed i dagligdagen.