VIDEN OG EVIDENS

Sundhedsfaglig vidensdeling

Faglighed er et nøgleord for os. Vi sælger ikke bare hjælpemidler, vi yder gennemtænkte løsninger og rådgivning på højt fagligt niveau. For at skabe de bedste forudsætninger for en værdig og omsorgsfuld pleje og skabe et bedre arbejdsmiljø for det sundhedsfaglige personale er det vigtigt, at den sundhedsfaglige viden hele tiden er opdateret med nyeste evidens og forskning.

Derfor skriver vi artikler om de emner, hvor vi har faglig ekspertise. Læs her om nogle af de emner, vi mener, er vigtige i relation til plejen af borgere.

11. maj 2022

Sådan påvirker plejearbejdet vores sanser

Når hjernen udfordres af skader eller sygdom såsom demens, kan det føre til en udadreagerende og ukontrollerbar adfærd. Her kan et større kendskab og fokus på begrebet sansedeprivation, samt udarbejdelse af såkaldte sanseprofiler, være brugbare redskaber, når der skal udføres pleje og omsorg.

3. maj 2022

Sådan kan du kombinere VENDLET og rehabilitering

I rigtig manges øjne er et VENDLET system lig med pacificering af borgeren. Men faktisk kan VENDLET både bruges af borgeren selv og som en del af den rehabiliterende indsats. Dét afhænger af, hvordan du som sundhedsprofessionel vælger at aktivere borgeren.

29. april 2022

Simple lejringer med stor effekt

Ofte skal der ikke så meget til, før lejring kan gøre en stor forskel. F.eks. kan selv en lille pude under albue og underarm være nok til at skabe en god vævsaflastning.

5. april 2022

Vold og trusler i sundhedssektoren: Når arbejdet slår igen

Du skal ind til en borger for at foretage personlig pleje. Idet du trækker dynen forsigtigt væk fra borgeren, bliver du ramt. Borgeren har i forskrækkelse, afmagt eller vrede slået ud efter dig. Denne eller lignende situationer er velkendt for 1 ud af 3 medarbejdere i sundhedssektoren.

28. februar 2022

Kan rehabilitering tage overhånd?

Det overordnede formål med rehabilitering er at sikre en maksimal livskvalitet for de borgere, der af den ene eller anden grund har mistet nogle færdigheder. På denne vis er rehabilitering helt afgørende. Men kan rehabilitering også gå for vidt og få negative konsekvenser for personale og borger?

17. februar 2022

Kompetente forflytninger: Algoritme til vendesystemer

Slagelse Kommune har udarbejdet en ny forflytningsalgoritme, der skal gøre det mere gennemskueligt, hvornår de forskellige vendesystemer, inkl. el-drevne vendelagner, skal anvendes. Dette sker med baggrund i deres mål om at reducere sygefravær og arbejdsskader, der sker som følge af forflytninger, samt sikre en høj plejekvalitet.

28. april 2021

Patient forflytning: Ikke uden risiko

Forflytning og patienthåndtering er en stor del af hverdagen på landets plejehjem, hospitaler, bosteder m.m. og er en helt essentiel plejeopgave. Men samtidigt er forflytning også en af de helt store syndere, når det kommer til personalets arbejdsmiljø. Fysisk overbelastning under personforflytning er nemlig skyld i 44% af alle langtidssygemeldinger.

8. april 2021

Lejring af ødem og lymfødem – 5 eksempler

Lejring kan være et brugbart værktøj til forebyggelse, lindring og begrænsning af hævelse, når der er opstået et lymfødem eller et ødem.

5. april 2021

Der var nødt til at være VENDLET

”Alle har kunnet mærke effekten med det samme. Det har givet meget større tilfredshed og mindre belastning,” fortæller Lene, der er funktionsleder i botilbuddet Skovhuset.

2. marts 2021

Nybegynderens guide til VENDLET

Selvom VENDLET systemet har mere end 35 år bag sig, så er der fortsat nogen, der oplever at skulle bruge VENDLET for første gang. Måske du er nyuddannet, har skiftet arbejde eller af helt tilfældige årsager, aldrig har haft et VENDLET system ’i hånden’ før. Til dig har vi her samlet nogle generelle råd, som gør det muligt for dig at skabe en ensartet og rolig forflytning fra starten.

1. marts 2021

Hvad er rehabilitering?

Begrebet rehabilitering fylder meget i det borgerrettede arbejde i social- og sundhedssektoren, og foregår nærmest døgnet rundt for mange borgere. Men hvad betyder begrebet egentligt?

2. februar 2021

Søvnens stadier: Dét sker der, når du sover

Søvn er ikke bare søvn. For at forstå, hvor vigtigt søvn er, og hvorfor vi skal prioritere at skabe den gode søvn for borgere og patienter i sundhedsvæsnet, er det relevant at se nærmere på søvnens stadier. Hver eneste nat gennemgår kroppen nemlig forskellige søvnfaser, som alle er med til at sikre en god nattesøvn.

8. oktober 2020

Sikker forflytning af bariatriske personer

Både borger og sundhedspersonale kan opleve at være utrygge, når en bariatrisk person skal forflyttes i sengen. Få ergoterapeutens bedste råd til sikker forflytning af bariatriske borgere og patienter.

16. september 2020

Få styr på sårtyper og årsager

De sidste mange års store fokus på tryksår har betydet, at flere har fået svært ved at skelne imellem tryksår og andre vævsskader. Men det er nødvendigt, at vi kender de forskellige sårtyper og årsagerne til, at de opstår, hvis sårene skal hele hurtigst muligt.

15. juli 2020

Intensiv implementering giver pote

I Varde Kommune oplevede de i starten af 2019 at have et højt sygefravær blandt plejepersonalet. Det var særligt smerter i nakke og skuldre, der mistænktes for at være synderen. Derfor igangsattes et projektforløb, hvor plejecentret Gartnerpassagen skulle afprøve VENDLET systemer som en mulig løsning på sygefraværsproblematikken.

10. juni 2020

Valg af madras: Lad mobilitetsniveauet bestemme

Når en borger eller patient skal bevilliges en madras, er der ofte en række spørgsmål, der går igen. Til hvilken sårkategori dækker den? Hvordan ser trykmålingerne ud? Og skal madrassen være med eller uden pumpe? Men der er andre ting, der også bør fylde i valget af madras som hjælpemiddel.

31. marts 2020

Tryghedsskabende forflytning

Mange borgere, der er kognitivt udfordret, har rum-retningsforstyrrelser, sansedeprivation eller af anden årsag er utrygge ved at blive forflyttet, kan have et ekstra behov for taktil stimuli og kropsafgrænsning ved vending.

11. februar 2020

Søvn: kroppens vigtigste medicin

Alle mennesker sover, og de fleste opfatter søvn som en selvfølge. Alligevel er det de færreste, der ved, hvad søvnen gør ved vores krop. Men forskere har gennem de seneste år bevist, at søvn er en gratis og bivirkningsfri medicin, der gør os ”fit for fight” og holder sygdomme fra livet.

4. februar 2020

To lejringer til demensramte borgere

Ved plejen af mennesker med demenssygdomme kan det være nødvendigt med særlige hensyn. Nogle borgere er udadreagerende, imens andre er utrygge og har brug for ekstra tryghedsskabende elementer. Til begge formål kan lejring være en del af løsningen.

3. februar 2020

Forebyg vævsskader med lejring

Problemer med tryksår er stadig en stor udfordring i plejearbejdet, og vi har i mange år alt for ofte antaget, at en rødme på borgerens hud blot fjernes ved at indføre vekseltrykmadras og venderegime. Men det er ikke altid svaret.

13. januar 2020

Derfor skal du kende til biomekanik

Ved du, hvad den reelle belastning er på din krop, når du skubber, trækker eller løfter ifm. forflytning af en borger med manuelle hjælpemidler? Og har du styr på, hvor meget det belaster din ryg at stå foroverbøjet ind over borgeren i sengen?

10. december 2019

Hele vejen rundt om bariatrien

Fokus på vægttab er langt fra tilstrækkeligt, når bariatriske personer havner i sundhedssystemet. Der skal en tværfaglig og ikke mindst tværsektoriel indsats til, hvis forløbet skal resultere i en succes.

26. november 2019

Sådan påvirker varme din søvn

Der er flere faktorer der spiller ind, når der stræbes efter den gode søvn. Men en overvejende faktor for, om vi sover godt, er varme. Har vi det for varmt, når vi sover, kan det gå udover vores søvnkvalitet.

26. november 2019

Fem lejringer til vævsskader

Vævsaflastende lejring behøver ikke være svært, men der er ofte behov for at prøve sig frem for at finde den mest optimale lejring til den pågældende situation. Til inspiration har vi derfor samlet fem eksempler på vævsaflastende lejringer til inspiration.

20. november 2019

Forflytningsvejleder: Vendesystemerne skal hurtigere ud

På Richtens Plejecenter i Tønder arbejder de meget med teknologiske hjælpemidler, herunder VENDLET systemerne. Det kan mærkes på kroppen, når der mangler et system, mener forflytningsvejleder Vibeke Muus.

18. november 2019

Hvornår skal du anvende el-vendelagen til forflytning?

De fleste får først øjnene op for muligheden for at implementere mekanisk forflytning, når borgeren er meget dårlig eller fuldstændig immobil. Men i mange situationer vil det være en fordel at implementere VENDLET meget tidligere. Det er nemlig ikke kun, når borgeren er meget dårlig, at forflytningen er tung.

7. november 2019

90-årig med dybt tryksår

En 90-årig mand døjede igennem en periode på 1,5 år med et tryksår på korsbenet, der blev så stort, at det var muligt at placere en hel hånd oppe i det. Efter han har fået VENDLET, er såret næsten helet op og er i fortsat bedring.

21. oktober 2019

Fire råd til god søvn

Indsatsområder såsom tryksårsforebyggelse, tager ofte fokus væk fra at sikre borgeren en god søvnkvalitet. Det sker, ikke af ond vilje, men fordi søvn bare ikke har været i fokus i de sidste mange år. Det er forskningen dog ved at lave om på, for i takt med at vores viden om søvn bliver større og større går det også op for os, hvor vigtigt en god søvn faktisk er.

14. oktober 2019

Kunstigt lys gør os syge

Mennesket sover 1/3 af livet. Hvis kvaliteten af søvnen er dårlig, tyder forskning på, at det kan få alvorlige konsekvenser. Her spiller det kunstige lys en afgørende rolle.

10. oktober 2019

APV-lejring til nedre hygiejne

Borgere og patienter, der har brug for sengebad, er typisk meget immobile eller kognitivt udfordret. Derfor kræver opgaven ofte to sundhedsprofessionelle – en der holder borgeren, og en der vasker. Men denne arbejdsstilling går i høj grad ud over personalets arbejdsmiljø og ikke mindst den sengeliggendes komfort.

10. oktober 2019

Forflytningsvejleder og SSA: Vi skal holde i mange år

På Tingager Plejecenter på Fyn arbejder Forflytningsvejleder og Social- og Sundhedsassistent Dorte Rosenfeldt. Det har hun gjort i mere end 30 år. Hun oplever, at brugen af VENDLET systemer letter arbejdet for personalet, og sikrer en mere behagelig forflytning for beboerne.

28. august 2019

Den lille pudes vandring

Mennesker med en rimelig velfungerende mobilitet skifter i gennemsnit stilling hver 10 minut hele natten igennem. Det skyldes, at kroppen har brug for større og mindre stillingsændringer af hensyn til blodgennemstrømning, komfort, trykfordeling, respiration med mere. Men immobile borgere og mennesker med nedsat sensorisk funktion har også brug for stillingsændringer i løbet af natten. Ikke mindst hvis vi skal forebygge tryksår og give bedre komfort.

7. august 2019

Lejring og respiration

Lejring kan have stor indflydelse på borgere med respiratoriske udfordringer. Faktisk spiller lejring og lungefysioterapi rigtigt godt sammen. Bliv klogere på, hvordan du kan behandle respiratoriske problemer med lejring.

25. juli 2019

Hvorfor er lejring vigtigt?

Vi fokuserer traditionelt meget på den siddende stilling og er meget opmærksomme på, hvorledes borgere sidder i deres kørestole og hvilestole. Det er der ikke noget som helst forkert i. Desværre er der bare ikke samme fokus på den liggende stilling.

23. juli 2019

Maria har cerebral parese

Maria, der har Cerebral Parese, fik for tre år siden et VENDLET system. Det er hun glad for, for det er både mere behageligt for hende selv og for personalet. Det betyder meget for hende.

2. juli 2019

Ved du nok om lejring?

Lejring beskrives ofte som noget meget vanskeligt og noget kun eksperter kan klare. Det er uheldigt, for lejring behøver ikke at kræve en længere efteruddannelse eller specialviden.

11. juni 2019

Mødet med den bariatriske patient

Mødet med den svært overvægtige kan være vanskeligt for mange sundhedsprofessionelle. Manglende erfaring og viden på området lader nemlig vores personlige fordomme påvirke relationen med den bariatriske patient.

20. maj 2019

Forflytning af borgere med demens

Rigtigt mange oplever, at demensramte borgere har svært ved at forstå, hvad der skal til at ske, når de skal modtage pleje i sengen.

20. maj 2019

Ingen vævsskader med VENDLET

Efter en trafikulykke er Heather blevet lam fra halsen og ned. På trods af at hun blev vendt manuelt hver anden time oplevede hun at have store udfordringer med tryksår.

16. maj 2019

Hvad er god lejring?

Lejring betyder meget for den sengeliggende og for plejearbejdet. Desværre er der mange, der er usikre på, hvordan man griber det an, og på hvordan man skaber en god lejring.

1. maj 2019

En demensterapeut fortæller

En borger med svær Alzheimer, der tidligere blev forflyttet med manuelle hjælpemidler, trives bedre, og har fået mere energi til de daglige aktiviteter, efter at have fået et VENDLET system. Samtidig er arbejdsmiljøet forbedret.

29. april 2019

Fiona kan nu vende sig selv

Fiona havde problemer med at ligge i samme stilling hele natten. Men for at vende sig, havde hun brug for hjælp. Nu har hun fået et VENDLET system, og kan vende sig selv når hun vil.

16. april 2019

Hvorfor billigst i indkøb ikke altid er billigst på sigt

I Danmark bevilliges hjælpemidler ud fra devisen ’bedst og billigst’. Det betyder, at borgeren skal have det bedste hjælpemiddel til den billigste pris. Det lyder umiddelbart fornuftigt, men har visse udfordringer i praksis, hvor økonomien alt for ofte sættes før borgerens og personalets behov.

15. april 2019

Derfor skal du anvende elektrisk vendelagen

At forflytte en borger er ikke som at flytte en genstand. Det kan være uforudsigeligt, og der er mange parametre, der spiller ind på, om noget går galt. Derfor er det ikke nok kun at fokusere på korrekt forflytningsteknik, når en borger eller patient forflyttes. I hvert fald ikke hvis du ønsker et godt arbejdsmiljø.

14. april 2019

En omkring borgeren

Et projekt, der er gennemført i Hillerød Kommune, har undersøgt, om man ved hjælp af forflytningshjælpemidler kan gå fra 2 til 1 omkring borgeren. I alt er 7 hjælpemidler udvalgt til at indgå i projektet, herunder VENDLET V5S.

12. marts 2019

Lejringskatalog til inspiration

En tværfaglig gruppe med fysioterapeut Lotte Bagge i spidsen, har udarbejdet et lejringskatalog, som skal hjælpe frontpersonalet i forhold til konkrete problemstillinger og give ny inspiration til lejring af sengeliggende.

Kataloget indeholder fotos og beskrivelser af en række lejringer, der kan afhjælpe problemstillinger som trykskader, trykfordeling, aflastning af hæle mv.

6. marts 2019

Fordelene ved elektriske vendelagner til forflytning

Når vi snakker om forflytning af borgere og patienter i det danske sundhedsvæsen er der stadigt ofte fokus på den manuelle forflytning. Dette på trods af sundhedsvæsnets store fokus på teknologi og digitalisering. Der investeres i gulve, der kan registrere, når en borger er faldet, virtual reality briller, der kan give borgeren opfattelsen af at være i et andet fysisk rum, og intelligente bleer, der sikrer mere værdighed i forbindelse med inkontinens.

5. marts 2019

Hvor er værdigheden ved sengepleje?

Du kender det nok. En gnavende samvittighed og uro breder sig i kroppen. Du og din kollega skal ind og forflytte en borger, der altid råber av, av, av eller måske slår ud med armene, når I skal vende ham eller hende. Lave normeringer og nedskæringer betyder, at der ikke er tid til at forbedre situationen, for I løber allerede stærkt. Det er en situation, der bare skal overstås, men du ville ønske det ikke var sådan, og at du kunne give borgeren den omsorg, du brænder for.

20. februar 2019

Teknologi gør sundhedssektoren mere attraktiv

Ifølge Kommunernes Landsforening (KL) vil vi inden for de næste 5 år mangle 15.000 SOSU-medarbejdere. Dét er mange. Denne udvikling er både en konsekvens af, at der bliver flere og flere ældre over 80 år, men også af at plejesektoren ikke er attraktiv nok, og at det derfor er svært at rekruttere og fastholde medarbejdere.

5. februar 2019

Hvad er fedme og bariatri?

Antallet af svært overvægtige vokser, og der kommer flere bariatriske patienter og borgere på vores plejehjem og sygehuse. Når vi snakker om disse borgere, bliver mange begreber brugt. Men hvad betyder de egentligt?

17. januar 2019

Helen genvandt uafhængigheden

VENDLET giver øget uafhængighed og værdigheden tilbage for ung kvinde.

8. januar 2019

Elektrisk vendelagen forhindrer nedslidning

Mange medarbejdere i sundheds- og plejesektoren oplever at være trætte og have smerter efter arbejde. Faktisk er antallet af medarbejdere, der lider af muskel- og skeletbesvær (MSB), ifølge FOA, stigende. Tages de lavere normeringer og den demografiske udvikling, hvor der bliver flere og flere ældre, i betragtning, er det ikke svært at forstå. Kravene til pleje- og sundhedspersonalet er nemlig stødt stigende, og arbejdet er fysisk hårdt.

8. januar 2019

Sam får en blidere og mere værdig pleje

Sam Higgins er 24 år og bor med sin mor i England. Sam blev i en ung alder diagnosticeret med en akut form for epilepsi. Senere blev han diagnosticeret med en række yderligere udviklingsforstyrrelser, herunder autisme og skoliose. Gennem årene forværredes hans mobilitetsevne, og han bruger nu lange perioder i sengen.

24. november 2018

Gittes søvnkvalitet forbedres med lejring

Gitte, der er halvsidig lammet efter en blodprop i hjernen, har haft store problemer med dårlig nattesøvn, da hun nemt glider ned og vrider i kroppen. Det forårsager smerter og forstyrrer hendes søvn.

14. november 2018

Pauls far aflastes af VENDLET

VENDLET brugt til pleje af scleroseramt ung mand.

30. september 2018

Ollie er mere komfortabel ved brug af VENDLET

VENDLET brugt som led i palliativ plejepakke.

12. september 2018

Brug af LEJRELET har nedbragt smerteniveau

Sara deler historien om, hvordan hendes mor oplever færre smerter ved brug af LEJRELET puderne.

10. august 2018

Nicks kone bliver aflastet af VENDLET

Ved brug af VENDLET undgår Nick at blive hevet og trukket i om morgenen, og hans kone undgår at overbelaste sig selv, når hun plejer sin mand.

26. juni 2018

Plejehjem kan nu varetage plejen af en bariatrisk borger

Et plejehjem i England, Soham Lodge, har med hjælp af VENDLET kunne varetage plejen af en bariatrisk beboer. En opgave de ikke var trygge ved før.

15. marts 2018

For Jim er forflytningen mere behagelig

VENDLET brugt som en del af palliativ plejeindsats.

1. januar 2018

National evaluering af vendesystemer

En ny undersøgelse fra Teknologisk Institut viser, at brugen af VENDLET systemer kan medføre færre arbejdsskader hos personalet, bedre komfort hos borgeren samt en økonomisk besparelse for kommunen.
Undersøgelsen, der er gennemført i perioden januar 2016 til marts 2018, har haft til formål at evaluere effekten af elektriske vendesystemer på borgeren, personalet og økonomien.

15. december 2017

John og Mary genvandt uafhængigheden

De britiske ergoterapeuter Gill Creighton og Vicky Cole fra West Berkshore Council, UK, har beskrevet, hvordan en
stærkt plejekrævende mand og hans kone genvandt uafhængigheden i deres liv efter implementeringen af VENDLET V5.

8. november 2017

Teknologi i sundhedsvæsenet: Ikke en trussel

Flere ældre borgere og færre til at give pleje og omsorg. Det er nogle af de udfordringer, som velfærdsteknologien fortsat skal søge at løse. Velfærdsteknologien er under fortsat stor udvikling, og løsninger til patienthåndtering har været i rivende udvikling igennem de seneste år.

27. oktober 2017

Belinda vandt styrken tilbage

Britiske ergoterapeut, Gill Creighton, fortæller hvordan brugen af et VENDLET system har givet demensramt borger styrken tilbage efter periode med komplet inaktivitet.

19. oktober 2017

Fald i antallet af voldsregistreringer

Plejecenter Digterparken i Norddjurs Kommune har gennemført en effektvurdering af VENDLET V5S. Projektet viser, at VENDLET V5S har en beroligende effekt på borger med demens.

17. september 2017

Den rette velfærdsteknologi hjælper Bernard

Brug af de rette velfærdsteknologiske løsninger resulterer i højere livskvalitet, bedre pleje og økonomisk besparelse for kommunen. Det fortæller ergoterapeut Gill Creighton.

18. august 2017

7 ugers afprøvning med positive resultater

Vendlets lejringspudeserie, LEJRELET, der består af 6 puder specialdesignet til lejring og positionsunderstøttelse, er i 7 uger blevet afprøvet med positive resultater.

10. juli 2017

Beatrices smerter nedbragt med kontrolleret forflytning

Ergoterapeut, Gill Creighton, fortæller, hvordan de kontrollerede bevægelser i forflytningen med VENDLET fører til færre smerter hos en ældre kvinde.

8. maj 2017

Plejepersonalet kan forflytte Wendy uden at forårsage hende smerte

For Wendy er manuelle forflytningsmetoder for smertefulde og forårsager hende vævsskader. Derfor bliver hun i stedet tildelt et VENDLET system.

6. april 2017

Ginas pleje er forbedret, efter hun har fået VENDLET

6. april 2017

En ergoterapeut fra Maximizing Independence Team i West Berkshire, UK, har lavet en casestudie på en afprøvning af VENDLET-systemet hos en borger.

9. august 2016

Forflytning uden vævsskader

Et studie foretaget på Universitetet i Gent, Belgien, viser ingen sammenhæng mellem udviklingen af tryksår og VENDLET V5S. Brugen af systemet formår tværtimod at bevare borgerens hudintegritet bedre end manuelle forflytninger. Studiet viste herudover at brugen af VENDLET V5S også resulterede i færre arbejdsrelaterede muskel- og skeletlidelser.

11. april 2016

Objektiv sammenligning mellem manuel og mekanisk forflytning

Et studie foretaget af Professor Dr. Hans Günter Lindner fra TH Köln, University of Applied Sciences, viser, at VENDLET i en objektiv sammenligning med forskellige manuelle forflytninger giver store forbedringer i arbejdsmiljø, borger komfort og tidsforbrug.

15. februar 2016

Socioøkonomisk evaluering

Dette studie fra Frankrig viser, at implementering af VENDLET V5 både øger kvaliteten i plejen og forbedrer plejepersonalets fysiske arbejdsmiljø samtidig med, at der opnås økonomiske gevinster.

16. december 2015

Lejringsgennemgang forbedrer arbejdsmiljøet

På institutionen Sydbo har en lejringsgennemgang af alle borgere ført til et forbedret arbejdsmiljø i morgenplejen. Lejring handler nemlig ikke kun om borgernes komfort, det handler i høj grad også om plejepersonalets arbejdsmiljø.

20. juli 2015

Hvad er velfærdsteknologi?

Trods stigende brug af begrebet “velfærdsteknologi” er der endnu ikke udarbejdet en officiel definition af begrebet.

22. juni 2015

Arbejdsmiljøloven og AT – ven eller fjende?

Arbejdsmiljøloven er udelukkende kedelige og uforståelige paragraffer, og arbejdstilsynet overvåger og kontrollerer alt hvad vi laver!

17. juni 2015

Arbejdsskader i sundhedssektoren: Vi skal fortsat gøre en indsats

Et godt arbejdsmiljø betaler sig – det kan ingen være uenig i. Men gør vi nok for at undgå arbejdsskader i sundhedssektoren?

30. marts 2015

Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet?

I Danmark skal arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere samarbejde om virksomhedens arbejdsmiljø.

30. september 2014

Forbedret arbejdsmiljø og kvalitet i plejen

Faaborg Midtfyn Kommune har undersøgt effekten på arbejdsmiljøet, kvaliteten for borgeren og muligheden for at gå fra 2 til 1 plejer.

4. november 2012

Forbedret plejesituation

Den australske ergoterapeut Frances Arnold fra den uafhængige handicaporganisation, Yooralla, har lavet et studie af implementeringen af VENDLET V4 hos en 49-årig stærkt plejekrævende mand.

24. november 2008

Repositionering 24/7 med VENDLET

I 2008 udarbejdede den hollandske ergoterapeut Josien Boomgaard og specialist i ergonomi Nico Knibbe et studie af brugen af VENDLET HC-2.