Nieuwe douche/toiletstoelen Easy en uitfasering van voorgangers

Graag introduceren wij onze nieuwste douche/toiletstoelen van Linido:

De EASY SoftBack en EASY HighBack in hoogte verstelbare, kantelbare douche/toiletstoelen.

Er worden ook een aantal van onze in hoogte verstelbare, kantelbare douche/toiletstoelen beëindigd per 25 mei 2021.

Waarom beëindiging van producten?
Om onze producten en oplossingen te kunnen blijven verbeteren is het noodzakelijk dat er ook gezorgd wordt voor een correct en verantwoord levenscyclusbeheer van onze producten. Al onze producten doorlopen een
dergelijke levenscyclus, van ontwikkeling en lancering, naar volwassenheid tot uiteindelijk de beëindiging en uitfasering.

Graag informeren wij u dat de producten in de onderstaande tabel het einde van hun verwachte levenscyclus bereiken en worden beëindigd.

Overzicht beëindigde producten:


Beëindiging en uitfasering: wat betekent dit voor u?
Na de geplande beëindigingsdatum zal Direct Healthcare Group de vermelde producten niet langer actief verkopen. U kunt nog wel terecht voor ondersteuning. Benodigde reserveonderdelen worden gedurende een
periode van 8 jaar op voorraad gehouden vanaf de onderstaande beëindigingsdatum.

Na de geplande uitfaseringsdatum kan Direct Healthcare Group de vermelde producten niet meer verkopen en ondersteunen.

Aansprakelijkheid na uitfasering
Direct Healthcare Group zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor nadelige gebeurtenissen welke verlies, schade of letsel veroorzaken met betrekking tot de uitgefaseerde producten die zijn geïnspecteerd, onderhouden en gerepareerd, of anderszins zijn geserviced door andere leveranciers, waarbij niet-originele onderdelen zijn gemonteerd of anderzijds is afgeweken van de voorschriften van de fabrikant. Onze
accountmanagers zullen samen met u zorgdragen voor een efficiënte afhandeling en u ondersteunen tijdens het uitfaseringsproces.

Alternatieve producten
Wij hebben voor de douche/toiletstoelen die worden uitgefaseerd
uitstekende alternatieven beschikbaar. Dit zijn de hierboven genoemde Easy SoftBack en Easy HighBack douche/toiletstoelen. De Easy range is modern, comfortabel voor de zorgvrager en zeer gebruiksvriendelijk voor de zorggever.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Bel of mail dan naar onze Customer Service: 015 369 54 40 of [email protected] Wij helpen u graag.