Carital Optima, DHG:s antideformationsmadrass, har fått Dementia Design Accredited Product-status av Dementia Services Development Center (DSDC).

Carital Optima, DHG:s antideformationsmadrass, har fått Dementia Design Accredited Product-status av Dementia Services Development Center (DSDC) vid Stirling University, Storbritannien.

“DSDC-teamet är av uppfattningen att detta är en välbehövlig produkt och anser att Carital Optima klarar kriterier för att vara en “demensvänlig” produkt, eftersom den kan hjälpa dem med demens att undvika trycksår.”

DSDC är ett internationellt erkänt centrum för kunskapsutbyte och forskningseffekter som är dedikerade till att förbättra livet för personer med demens. En produktackreditering från DSDC stöder kliniker att skapa miljöer som är lämpliga för personer med en demenssjukdom genom att effektivisera produktvalsprocessen.

  • DSDC-teamet anser att detta är en välbehövlig produkt eftersom Carital Optima klarar kriterier för en “demensvänlig” produkt, då den är en viktig komponent för att hjälpa dem med demens att undvika trycksår. “
  • “Teamet är överens om att själva madrassen är mycket bekväm och effektiv för en demenspatient.”
  • “Den justerbara madrassen har inga ljudnivåer som är oroande för en demenspatient.”

Demens och Risk för trycksår

66.5%
av patienter med svår demens har utvecklat ett trycksår1

96 jämfört med 863 dagar
genomsnittlig överlevnad för demenspatienter med trycksår jämfört med demenspatienter utan trycksår1

Det finns allt fler bevis för att demenspatienter löper en ökad risk för trycksår.2,3 Forskning tyder på att de onormala förändringarna i hjärnan som leder till demens inte bara är lokaliserade där, utan sker samtidigt i andra kroppssystem, bl.a. huden.4

Flera faktorer kan övervägas när man väljer en lämplig madrass för demenspatienter:

  • En madrass med minimerad aktiv rörelse men ändå lämplig för användning av patienter med hög/mycket hög risk för trycksår
  • En madrass som är tyst/kan tystas för att undvika störningar/oro
  • En yta med batteribackup för att upprätthålla behandlingen om ett strömavbrott skulle inträffa

Referenser
1. Jaul, E., Meiron, O., & Menczel, J. (2016). The Effect of Pressure Ulcers on the Survival in Patients with Advanced Dementia and Comorbidities. Exp Aging Res. 42(4):382-389.

2. Jaul, E., Rosenzweig, JP., & Meiron, O. (2017). Survival Rate and Pressure Ulcer Prevalence in Patients With and Withou Dementia: A Retrospective Study. J Wound Care. 26(7):400-403.

3. Jaul, E. et al. (2019). Spasticity and Dementia Increase the Risk of Pressure Ulcers. Int Wound J. doi:10.1111/iwl [Epub ahead of print]

4. Jaul, E., and Meiron, O. (2017). Dementia and Pressure Ulcers: Is There a Close Pathophysiological Interrelation? J Alzheimers Dis. 56(3):861-866.