AdjustmentLoop

Förlänger lyftselens lyftband

AdjustmentLoop är anpassningsband som framförallt används till att förlänga lyftselens lyftband till önskad längd, till exempel för

Visa produkt

HeadSupport

Ett tillbehör till lyftselar utan huvudstöd

HeadSupport placeras runt huvudet och fästs sedan till lyftbygelns krokar för att ge stöd

Visa produkt

SoftLegSupport

För tryckkänsliga brukare

Tryckkänsliga brukare kan ibland behöva extra mjuka benstöd SoftLegSupport är lösa polstringshylsor som kan träs på bendelarna

Visa produkt

StrapsPadding

Mjuk polstring för lyftbanden på en lyftsele

StrapsPadding är tubformade polstringshylsor som används för att förse lyftbanden på en lyftsele

Visa produkt

NameTag

För märkning av lyftselar, bälten och andra hjälpmedel

NameTag är en märklapp som enkelt kan fästas på, tas bort ifrån

Visa produkt

CalfStrap

Tillbehör till MiniLift200, MiniLift160 och MiniLift125

CalfStrap är ett tillbehör som används som stöd för brukarens vader och som ger

Visa produkt