MilkyWay

Obegränsade möjligheter!

SystemRoMedic™ MilkyWay är ett komplett, enkelt och säkert skensystem för fast installation i tak och/eller på väggarna. Varje MilkyWay skensystem designas individuellt och i nära samarbete med kunden för att anpassas efter de givna förutsättningarna och för att uppfylla ställda krav.

Fråga om produkten

Art. no.
Length1350 mm
Width430 mm
SWL200 kg
Handles5
Unit1
From Bed To Commode
From Bed To Wheelchair
From Wheelchair To Toilet
Higher Up In Bed
Lying To Sitting
Positioning In Chair
Rising To Sitting Down
Standing Training
Supine Transfer
Support For Gait Training
Turning In Bed
Up From The Floor

Product Enquiry

reCAPTCHA krävs.